ന്യൂസ്ട്രിയ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ന്യൂസ്ട്രിയ സാമ്രാജ്യം

ന്യൂസ്ട്രിയ
511–751
Location of Neustria
Neustria (North-west), surrounded by Austrasia, Aquitaine and Burgundy
സ്ഥിതിPart of ഫ്രാങ്ക്സ് സാമ്രാജ്യം
തലസ്ഥാനംSoissons
പൊതുവായ ഭാഷകൾപഴയ ഫ്രാങ്കിഷ്, വൾഗർ ലാറ്റിൻ (ഗാലോ-റോമൻ), ലാറ്റിൻ
മതം
ക്രിസ്തുമതം
നിവാസികളുടെ പേര്ന്യൂസ്ട്രിയൻ
ഭരണസമ്പ്രദായംഫ്യൂഡൽ hereditary monarchy
King 
• 511–561
ക്ലോത്തർ I. (first)
• 741–751
ചൈൽഡറിക് III (last)
കൊട്ടാരം മേയർ 
• 639–641
ഈഗ (first)
• 741–751
പെപിൻ III (last)
Historical eraആദ്യകാല മധ്യകാലഘട്ടം
511
751
നാണയവ്യവസ്ഥഡെനിയർ
മുൻപ്
ശേഷം
ഫ്രാൻസിയ
ഫ്രാൻസിയ
Today part of ഫ്രാൻസ്

ഫ്രാങ്ക്സ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗമായിരുന്നു[1] ന്യൂസ്ട്രിയ (/ jnjuːstriə /), അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ്ട്രേഷ്യ ("പടിഞ്ഞാറൻ ഭൂമി" എന്നർത്ഥം)[2]

ഇന്നത്തെ ഫ്രാൻസിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ലോയറിനും സിൽവ കാർബൊനേറിയയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലവും പാരീസ്, ഓർലിയൻസ്, ടൂർസ്, സോയിസൺസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളും ന്യൂസ്ട്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കരോലിംഗിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും പിന്നീട് വെസ്റ്റ് ഫ്രാൻസിയയുടെയും ഒരു ഉപവിഭാഗമായ റെഗ്നം ന്യൂസ്ട്രിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സീനും ലോയർ നദികളും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്തെയും പിന്നീട് കരോലിംഗിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും പിന്നീട് വെസ്റ്റ് ഫ്രാൻസിയയുടെയും ഒരു ഉപവിഭാഗം ആയും പരാമർശിച്ചു. കരോലിംഗിയൻ രാജാക്കന്മാർ ന്യൂസ്ട്രിയയുടെ ഒരു അതിർത്തി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ കപേഷ്യൻ രാജവാഴ്ച വരെ നീണ്ടുനിന്ന ബ്രട്ടൻസിനും വൈക്കിംഗിനുമെതിരായ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ അതിർത്തി സംസ്ഥാനം ആയിരുന്നു ഇത്. ഈ പദം യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പദമായി ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു.

ലോംബാർഡ് ആധിപത്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇറ്റലിയുടെ ഒരു പദമായും ന്യൂസ്ട്രിയ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കിഴക്കൻ ഫ്രാൻസിയയ്ക്ക് നൽകിയ അതേ പദമായ ഓസ്ട്രേഷ്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനവുമായി ഇത് വിഭിന്നമായിരുന്നു.

മെറോവിംഗിയൻ രാജ്യം[തിരുത്തുക]

ന്യൂസ്ട്രിയയുടെ മുൻഗാമി സോയിസൺ രാജ്യത്തിന്റെ ശേഷിച്ച റോമൻ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു. 486-ൽ അതിന്റെ ഭരണാധികാരി സയാഗ്രിയസിന് സോയിസൺ യുദ്ധം ഫ്രാങ്കിഷ് രാജാവായ ക്ലോവിസ് ഒന്നാമനോട് നഷ്ടമായി. ഡൊമെയ്ൻ അതിനുശേഷം ഫ്രാങ്ക്സ് നിയന്ത്രണത്തിലായി. ക്ലോവിസിന്റെ പിൻഗാമികൾ പ്രദേശങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ വിഭജനം പല എതിരാളികൾക്കും കാരണമായി. ഇരുനൂറു വർഷത്തിലേറെയായി, ഫ്രാങ്കിഷ് രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗമായ ഓസ്ട്രേഷ്യയുമായുള്ള ന്യൂസ്ട്രിയ നിരന്തരമായ യുദ്ധത്തിൽ തുടർന്നു.

558 മുതൽ 562 വരെ ക്ലോടെയർ ഒന്നാമന്റെ ഭരണകാലത്ത് യുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലും, ന്യൂസ്ട്രിയയും ഓസ്ട്രേഷ്യയും നിരവധി തവണ ചുരുക്കമായി വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു. ആദ്യമായി. അധികാരത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം ന്യൂസ്ട്രിയയിലെ രാജ്ഞി ഫ്രെഡെഗണ്ട് (ചിൽപെറിക് ഒന്നാമൻ രാജാവിന്റെ വിധവ (566– ഭരിച്ചു) 584) പുതിയ രാജാവായ ക്ലോടെയർ രണ്ടാമന്റെ അമ്മയും (584–628 ഭരിച്ചു) കടുത്ത യുദ്ധം അഴിച്ചുവിട്ടു.

പാരീസിനടുത്തുള്ള സെന്റ് ഡെനിസ് ബസിലിക്കയിൽ (597) അമ്മയുടെ മരണത്തിനും ശവദാഹത്തിനും ശേഷം, ക്ലോടെയർ രണ്ടാമൻ ബ്രൺഹിൽഡ രാജ്ഞിക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടർന്നു, ഒടുവിൽ 613-ൽ 613-ൽ ബ്രൺഹിൽഡയുടെ അനുയായികൾ പഴയ രാജ്ഞിയെ കയ്യിലെടുത്തു ഒറ്റിക്കൊടുത്തപ്പോൾ വിജയിച്ചു. ക്ലോടെയർ ബ്രൺഹിൽഡയെ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി റാക്കിൽ നിർത്തി. തുടർന്ന് നാല് കുതിരകൾക്കിടയിൽ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടു. ഒടുവിൽ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈകാലുകൾ പിളർന്നു. എന്നാൽ ക്ലോടെയർ കുറച്ചുകാലം മാത്രം ഐക്യതയോടെ ഭരിച്ചത്. അദ്ദേഹം തന്റെ മകൻ ഡാഗോബർട്ട് ഒന്നാമനെ ഓസ്ട്രേഷ്യയിലെ രാജാവാക്കി. ന്യൂസ്ട്രിയയിൽ ഡാഗോബെർട്ടിന്റെ പ്രവേശനം മറ്റൊരു താൽക്കാലിക ഏകീകരണത്തിന് കാരണമായി.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അർനൾഫിംഗ് മേയർ ഗ്രിമോൾഡ് ദി എൽഡർ തന്റെ അവകാശത്തിനെതിരെ അട്ടിമറിക്ക് ശ്രമിച്ചു. ക്ലോവിസ് രണ്ടാമൻ അദ്ദേഹത്തെ ന്യൂസ്ട്രിയയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും താൽക്കാലികമായി വീണ്ടും രാജ്യം ഒന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ലോവിസിന്റെ മകൻ ക്ലോത്തർ മൂന്നാമന്റെ ഭരണകാലത്തോ അതിനുശേഷമോ, ന്യൂസ്ട്രിയയുടെ രാജവംശം, അതിനുമുമ്പുള്ള ഓസ്ട്രേഷ്യയെപ്പോലെ, കൊട്ടാരത്തിന്റെ സ്വന്തം മേയർക്ക് അധികാരം നൽകി.

678-ൽ, മേയർ എബ്രോയിന്റെ കീഴിൽ ന്യൂസ്ട്രിയ അവസാനമായി ഓസ്ട്രേലിയക്കാരെ കീഴടക്കി. 680-ൽ എബ്രോയിൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 687-ൽ ഓസ്ട്രേഷ്യ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മേയറായിരുന്ന ഹെർസ്റ്റലിലെ പിപ്പിൻ ടെർട്രിയിൽ ന്യൂസ്ട്രിയക്കാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ന്യൂസ്ട്രിയ മേയർ ബെർത്തറിനെ ഉടൻ കൊലപ്പെടുത്തി. പിപ്പിന്റെ മകൻ ഡ്രോഗോയും ബെർത്തലിന്റെ വിധവയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹ സഖ്യത്തെത്തുടർന്ന് പിപ്പിൻ ന്യൂസ്ട്രിയൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മേയറായി.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. James, Edward (1988). The Franks. The Peoples of Europe. Oxford, UK; Cambridge, Massachusetts: Basil Blackwell. p. 232. ISBN 0-631-17936-4. {{cite book}}: Invalid |ref=harv (help)
  2. Pfister, Christian (1911). "Neustria" . In Chisholm, Hugh (ed.). എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക. Vol. 19 (11th ed.). കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല പ്രസ്സ്. p. 441.

ഉറവിടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ന്യൂസ്ട്രിയ&oldid=3778071" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്