ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് സോളമൻ (ജോർജിയോൺ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
The Judgment of Solomon
കലാകാരൻGiorgione
വർഷംc. 1502-1505
MediumOil on panel
അളവുകൾ89 cm × 72 cm (35 in × 28 in)
സ്ഥാനംUffizi, Florence

1502–1505 നും ഇടയിൽ ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാന കലാകാരൻ ജോർജിയോൺ വരച്ച ചിത്രമാണ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് സോളമൻ. ഈ പെയിന്റിംഗ് ഫ്ലോറൻസിലെ ഗാലേറിയ ഡെഗ്ലി ഉഫിസിയിലാണ് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ പെയിന്റിംഗ് ഉഫിസിയിലുള്ള അതിന്റെ പെൻഡന്റ് പെയിന്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഓഫ് മോസസും കാഴ്ചയിൽ സമാനമാണ്. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായ സോളമൻ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നതും കൊട്ടാരത്തിലെ വിശിഷ്ടാതിഥികളും രണ്ട് സ്ത്രീകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ നിൽക്കുന്നതും ഈ പെയിന്റിംഗ് കാണിക്കുന്നു. രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഒരേ കുട്ടിയ്ക്കുവേണ്ടി അവകാശപ്പെടുകയും രാജാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോളമന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വ്യാജനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവരുടെ പിന്നിൽ രണ്ട് വലിയ കരുവേലകങ്ങൾ ഭൂപ്രകൃതിയെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു.

രൂപങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഒരു ഫെറാറിസ് അസിസ്റ്റന്റ് ജോർജിയോണുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നു.

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]