ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തുന്ന ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ വിശ്വാസ്യതയും, ആധികാരികതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്നു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം ഒപ്പാണ്‌ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ്. ഇത് ഒപ്പുപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കൈപ്പടയിലല്ല മറിച്ച് ചില രഹസ്യചിഹ്നാവലികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരോവ്യക്തിയുടേയും ഒപ്പിനെ വ്യത്യസ്തമായി നിർവചിക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്‌ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ സംഖ്യാസിദ്ധാന്തത്തിലെ ചില പ്രധാന പ്രമാണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ[തിരുത്തുക]

ഇന്ത്യൻ കമ്പനി നിയമം അനുസരിച്ച് എല്ലാ വർഷവും കമ്പനി രജിസ്ട്രാർ മുമ്പാകെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രധാന സംഭവങ്ങളും നിയമപരമായി കമ്പനി രജിസ്ട്രാർക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം. ഇതിനെല്ലാം രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ കയറിയിറങ്ങേണ്ട. അതും ഓൺലൈനായി ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുതന്നെ ഫയൽ ചെയ്യാം. അതിനും ഇ-ഒപ്പ് വേണമെന്ന് മാത്രം.

ഓഹരി വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തെളിവായി കിട്ടുന്ന നിയമപരമായ രേഖയാണ് 'കോൺട്രാക്ട് നോട്ട്'. ഓഹരി ഇടപാടിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയ കോൺട്രാക്ട് നോട്ട് തന്നെ ഇലക്‌ട്രോണിക് രേഖയായി ഇ-മെയിൽ വഴി ലഭിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. അതിനും ഡി.എസ്. തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇതിനെല്ലാം പുറമേ കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി സംബന്ധിച്ച ഫയലിങ് തുടങ്ങി നിയമപരമായി സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾക്കെല്ലാം 'ഡി.എസ്.' ഉപയോഗപ്പെടും.

വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഡി.എസ്. എടുക്കാം. ടി.സി.എസ്, എൻ.ഐ.സി., കോഡ് സൊല്യൂഷൻസ് തുടങ്ങിയ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് 'ഡി.എസ്.' നല്കുന്നത്.

ഫോട്ടോ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ (ഇലക്ഷൻ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, പാസ്‌പോർട്ട്, പാൻ കാർഡ്) എന്നിവ സഹിതം നിശ്ചിത ഫോമിൽ അപേക്ഷ നല്കിയാൽ 'ഡി.എസ്.' റെഡി.

ഒരു വർഷമോ, രണ്ട് വർഷത്തേയോ കാലാവധിക്കാണ് ഡി.എസ്. നല്കുന്നത്. ഇതിനായി ആയിരം മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെ ഫീസ് ഈടാക്കാറുണ്ട്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഡിജിറ്റൽ_ഒപ്പ്&oldid=1845644" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്