ടൈറ്റസ് ലിവിയുസ് പറ്റാവിനുസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Titus Livius Patavinus (Livy)
Titus Livius.png
Titus Livius (fictitious portrait)
ജനനം 64 / 59 BC
Patavium, Adriatic Veneti (modern Padua, Italy)
മരണം c. AD 17
Patavium, Italy, Roman Empire
തൊഴിൽ Historian
രചനാ സങ്കേതം History
വിഷയം History, biography, oratory
സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം Golden Age of Latin

റോമിന്റെ ചരിത്രമെഴുതിയ ചരിത്രകാരനാണ്‌ ടൈറ്റസ് ലിവിയുസ് പറ്റാവിനുസ് (Classical Latin: [ˈtɪ.tʊs ˈliː.wi.ʊs pa.taˈwiː.nʊs]; 64 or 59 BC – AD 17).റോമിന്റെ ബൃഹത്തായ ചരിത്രവും റോമൻ ജനങ്ങളെ പറ്റിയും Ab Urbe Condita Libri (നഗരത്തിന്റെ സ്ഥാപനം മുതലുള്ള പുസ്തകം) റോമിന്റെ പഴയ ഇതിഹാസകാരന്മാരുടെ കാലം മുതൽ BC753ന്‌ അഗസ്റ്റസ് റോം സ്ഥാപിക്കുന്നത്‌ വരെയുള്ള ചരിത്രം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു[1] .അദ്ദേഹം തന്റെ രചനകൾ BC 31നും BC25നു ഇടയ്ക്കാണ്‌ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ്‌ വിശ്വാസം[2] .ലിവിയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഏക പുസ്തകമാണ്‌ അബ് ഉർബേ കോണ്ടിറ്റ(History of Rome)[3].

തെരഞ്ഞെടുത്ത ജീവചരിത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Aubrey de Sélincourt, translator (1978). Livy: The History of Early Rome. The Easton Press. Norwalk Connecticut: Collector’s Edition. pp. viii. 
  2. Heichelheim, Fritz Moritz (1962), A History of the Roman People, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall .
  3. Seneca the Younger. "Letter 100, 9". Moral Letters to Lucilius. "...for Livy wrote both dialogues (which should be ranked as history no less than as philosophy), and works which professedly deal with philosophy."  (...scripsit enim et dialogos, quos non magis philosophiae adnumerare possis quam historiae, et ex professo philosophiam continentis libros)

അധിക വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

Ab Urbe condita, 1714
  • Dorey, TA, എഡി. (1971), Livy (London & Toronto: Routledge & K. Paul) .
  • Fotheringham, John Knight (1905), The Bodleian Manuscript of Jerome's Version of the Chronicles of Eusebius, Oxford: The Clarendon Press .
  • Hornblower, Simon; Spawforth, Antony, എഡി. (2003), The Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press, ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0-19-860641-3 .
  • Kraus, CS; Woodman, AJ (2006), Latin Historians, Oxford University Press, ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0-19-922293-3 .
  • Syme, Ronald (1959). "Livy and Augustus". Harvard Studies in Classical Philology 64: 27–87. JSTOR 310937. ഡി.ഒ.ഐ.:10.2307/310937.  Also in Badian, E, എഡി. (1979), Roman Papers (Oxford: Oxford University Press) I: 400–54 .
  • Walsh, PG (1966), "5 Livy", എന്നതിൽ Dorey, Thomas Alan; Thompson, EA, Latin Historians, Studies in Latin Literature and its Influence, London: Routledge & K Paul, pp. 115–42 .

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]