ജിയോവാന്നി പിയർലൂയിജി ഡ പാലെസ്ട്രീന

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ജിയോവാന്നി പിയർലൂയിജി ഡ പാലെസ്ട്രീന

ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാനകാലത്തെ മതപരമായ സംഗീതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നയാളാണ് ജിയോവാന്നി പിയർലൂയിജി ഡ പാലെസ്ട്രീന (1525 ഫെബ്രുവരി 3-ഓ 1526 ഫെബ്രുവരി 2-ഓ – 1594 ഫെബ്രുവരി 2)[1] റോമൻ ശൈലിയിലുള്ള സംഗീതസംവിധായകരിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ വ്യക്തിയും ഇദ്ദേഹമാണ്. [2] ക്രിസ്തീയ സംഗീതത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ആഴത്തിലുള്ള വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവോത്ഥാനകാലത്തെ പോളിഫോണി ഏറ്റവും മികച്ചതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതത്തോടെയാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.[2]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd ed., s.v. "Palestrina, Giovanni Pierluigi da" by Lewis Lockwood, Noel O'Regan, and Jessie Ann Owens.
 2. 2.0 2.1 Jerome Roche, Palestrina (Oxford Studies of Composers, 7; New York: Oxford University Press, 1971), ISBN 0-19-314117-5.

സ്രോതസ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

 • Article "Palestrina, Giovanni Pierluigi da", in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie. 20 vol. London, Macmillan Publishers Ltd., 1980. ISBN 1-56159-174-2
 • Benjamin, Thomas, The Craft of Modal Counterpoint, 2nd ed. Routledge, New York, 2005. ISBN 0-415-97172-1 (direct approach)
 • Coates, Henry, Palestrina. J. M. Dent & Sons, London, 1938. (An early entry in the Master Musicians series, and, like other books in that series, combines biographical data with musicological commentary.)
 • Daniel, Thomas, Kontrapunkt, Eine Satzlehre zur Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts. Verlag Dohr, 2002. ISBN 3-925366-96-2
 • Della Sciucca, Marco, Giovanni Pierluigi da Palestrina. L'Epos, Palermo, 2009. ISBN 978-88-8302-387-3
 • Johann Joseph Fux, The Study of Counterpoint (Gradus ad Parnassum). Tr. Alfred Mann. W.W. Norton & Co., New York, 1965. ISBN 0-393-00277-2
 • Gauldin, Robert, A Practical Approach to Sixteenth-Century Counterpoint. Waveland Press, Inc., Long Grove, Illinois, 1995. ISBN 0-88133-852-4 (direct approach, no species; contains a large and detailed bibliography)
 • Haigh, Andrew C. "Modal Harmony in the Music of Palestrina", in the festschrift Essays on Music: In Honor of Archibald Thompson Davison. Harvard University Press, 1957, pp. 111–120.
 • Jeppesen, Knud, The Style of Palestrina and the Dissonance. 2nd ed., London, 1946. (An exhaustive study of his contrapuntal technique.)
 • Jeppesen, Knud; Haydon, Glen (Translator); Foreword by Mann, Alfred. Counterpoint. New York, 1939. Available through Dover Publications, 1992. ISBN 0-486-27036-X
 • Lewis Lockwood, Noel O'Regan, Jessie Ann Owens: "Palestrina, Giovanni Pierluigi da". Grove Music Online, ed. L. Macy (Accessed 7 July 2007), (subscription access) Archived 2008-05-16 at the Wayback Machine.
 • Meier, Bernhard, The Modes of Classical Vocal Polyphony, Described According to the Sources. Broude Brothers Limited, 1988. ISBN 0-8450-7025-8
 • Morris, R.O., Contrapuntal Technique in the Sixteenth Century. Oxford University Press, 1978. ISBN 0-19-321468-7 (out of print; one of the first attempts at "direct approach", meaning Morris does away with Fux' five species).
 • Motte, Diether de la, Kontrapunkt. 1981 Bärenreiter-Verlag, Kassel. ISBN 3-423-30146-5 / 3-7618-4371-2 (this text is in German; great, though!)
 • Pyne, Zoe Kendrick, Giovanni Pierluigi di Palestrina: His Life and Times, Bodley Head, London, 1922.
 • Reese, Gustave, Music in the Renaissance. W.W. Norton & Co., New York, 1954. ISBN 0-393-09530-4
 • Roche, Jerome, Palestrina. Oxford University Press, 1970. ISBN 0-19-314117-5
 • Schubert, Peter, Modal Counterpoint, Renaissance Style, 2nd edition. New York and Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-533194-3 (guidelines for writing and analyzing 16th-century music).
 • Stewart, Robert, An Introduction to Sixteenth-Century Counterpoint and Palestrina's Musical Style. Ardsley House, Publishers, 1994. ISBN 1-880157-07-1
 • Stove, R. J., Prince of Music: Palestrina and His World, Quakers Hill Press, Sydney, 1990. ISBN 0-7316-8792-2 (biographical rather than musicological in nature; is wholly devoid of staff-notation extracts; but corrects some errors found in Z. K. Pyne and elsewhere).
 • Swindale, Owen, Polyphonic Composition, Oxford University Press, 1962. (Out of print, no ISBN available.)

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

  • "Giovanni Pierluigi da Palestrina" . University Musical Encyclopedia . New York: University Society. 1912.
  •  "Giovanni Pierluigi da Palestrina" . Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913.
Persondata
NAME Palestrina, Giovanni Da
ALTERNATIVE NAMES
SHORT DESCRIPTION Italian composer
DATE OF BIRTH 1524
PLACE OF BIRTH Palestrina
DATE OF DEATH 2 February 1594
PLACE OF DEATH Rome