ജാതകം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ജാതകം എന്ന വാക്കാൽ വിവക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചറിയാൻ ജാതകം (വിവക്ഷകൾ) എന്ന താൾ കാണുക. ജാതകം (വിവക്ഷകൾ)

ജനനസമയത്തെ ഗ്രഹസ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ച് എഴുതുന്ന ജീവിത ഫലകമാണ് ജാതകം . ഭാരതീയ ജ്യോതിഷമാണ് ജാതകത്തിനാധാരം. മുജ്ജന്മകർമം അനുസരിച്ച് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ അനുഭവിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും ജാതകം കൊണ്ട് അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ജ്യോതിഷം അവകാശപ്പെടുന്നു. ജാതകം രചിക്കാൻ വരാഹഹോര, പരാശരഹോര,ജാതകപാരിജാതകം,ഫലദീപിക,ഭാവകുതൂഹലം , ജാതകചന്ദ്രിക മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം.


'ജനനീ ജന്മസൗഖ്യാനാം വർ‌ദ്ധനീ കുലസമ്പദാം,

പദവീപൂർ‌വ്വപുണ്യാനാം ലിഖ്യതേ ജന്മപത്രികാ'

എന്ന പ്രസ്താവനയോടെ തുടങ്ങുന്ന ജാതകത്തിൽ പഞ്ചാംഗയുക്തമായ ജന്മസമയം,ഗ്രഹനില,നവാംശകം,ഗ്രഹസ്ഫുടങ്ങൾ, പഞ്ചാംഗഫലം,യോഗഫലം എന്നിവയും തുടർന്ന് ഭാവഫലവിചാരം, ലഗ്നഭലം,ആയുർഭാവം,വിദ്യാഭാവം, വിവാഹകാലം,പൂർ‌വജന്മപുനർ‌ജന്മാവസ്ഥ,ധനഭാഗ്യഭാവം,സഹോദരഭാവം,മാതൃപിതൃഭാവം,ദശകാലനിരൂപണം എന്നീകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് കാലചക്രദശ,നിർ‌വാണദശ,ആധാനദശ,ഉല്പന്നദശ,മഹാദശ,മൃത്യുദശ എന്നിവ വിചാരണ ചെയ്‌തിട്ട് നക്ഷത്രദശാകാലം സൂക്ഷ്മപ്പെടുത്തി എഴുതുന്നു. ദശാപഹാരങ്ങളുടെ ഫലം പ്രമാണസഹിതം വിവരിച്ച് അഷ്ടവർഗം ഗണിച്ച് ചേർക്കുന്നു.

'യദ്യന്മയാദ്യ ലിഖിതം ജാതകസ്യ ശുഭാശുഭം സത്യം

ഭവതു തത്സർ‌വം ഗുരൂണാം കരുണാ ബലാൽ '

എന്ന സമാപ്തവാക്യത്തോടെ ജാതകരചന ഉപസംഹരിക്കുന്നു.

ശിഷ്ട്ദശ[തിരുത്തുക]

സാധാരണ60നാഴിക ഒരു നക്ഷത്രസമയമയി കണക്കക്കിയാണുശിഷ്ടദശ കണക്കാക്കുന്നത്.നക്ഷ്ത്രശിഷ്ടം

  • ദശാനാതന്റെ വർഷം /60=വർഷം
  • ശിഷ്ടം / 6=മാസം
  • ശിഷ്ടം *6=ദിവസം

കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  • വിശ്വവിജ്ഞാനകോശം ആറാം വാള്യം

ശിഷ്ടം /5=മാസം എന്നുവായിക്കുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജാതകം&oldid=3631835" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്