ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സേയും (കവിത)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സേയും
പുറംചട്ട
Authorഎൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ
Countryഇന്ത്യ
Languageമലയാളം

എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ രചിച്ച കവിതാ ഗ്രന്ഥമായ ഗാന്ധിയും ഗോഡ്‌സേയും എന്ന കൃതിക്കാണ് 1970-ൽ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. [1][2].

അവലംബം[തിരുത്തുക]