കുമരി കണ്ഡം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
കുമരി കണ്ഡത്തിന്റെ വിന്യാസം

കുമരി കണ്ഡം എന്നത് , ഒരു സാങ്കല്പിക ഭൂഭാഗമല്ല.അത് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാട് ആണ് ഇത് കടൽ കയറി കിടക്കുന്നു ഇന്നും എന്റെ നാട് കുമരികണ്ടം 46നാട്ട് രാജ്യം ചേർന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഘണ്ഡത്തിനു തെക്ക് ഭാഗത്തായി തമിഴ് സംസ്കാരം അനുവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. കുമരിക്കണ്ഡം, കുമരിനാട് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ആധുനിക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുമരി കണ്ഡം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് .

19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, യൂറോപ്പിലേയും അമേരിക്കയിലേയും ഗവേഷകരും പണ്ഡിതരും ലെമൂറിയ എന്നൊരു ഭൂഭാഗം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തെക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്ന് വാദിച്ചിരുന്നു. പടിഞ്ഞാറിൽ മഡഗാസ്കർ മുതൽ കിഴക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ വരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂഘണ്ഡമായിട്ടാണ് ഇത് വിഭാവനം ചെയ്തത്. മഡഗാസ്കറിലെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും ഇന്ത്യയിലേയും ഗോത്രവംശജർ തമ്മിൽ കണ്ടിരുന്ന നിഗൂഢമായ ഒരു സാമ്യം കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തിയറി ഉണ്ടായത്. ആ കാലത്തെ തമിഴ് നവോത്ഥാന നായകരൊക്കെ ഈ വാദം ഏറ്റെടുക്കുകയും, സംഘകാല കൃതികളിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പാണ്ഡ്യനാട് ഈ ഭൂഭാഗം കൂടി ചേർന്നതാണ് എന്നും, പിന്നീടെപ്പോഴോ കടലിൽ മുങ്ങി പോയതാണെന്നും വാദം വന്നു. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തോടെ ലെമൂറിയയ്ക്ക് കുമരികാണ്ഡം എന്ന പേര് കൊടുത്തു. കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം വന്നതോടുകൂടി ലെമൂറിയ എന്ന തത്ത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ഇന്നും ആ നഷ്ട ഭൂമിയുടെ തത്ത്വം വിശ്വസിക്കുന്നവർ അനേകമാണ്. അനേകം സംഘകൃതികളിലും സംസ്കൃത കൃതികളിലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ട കുമരി കണ്ഡത്തിനെ തമിഴ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായി കരുതിപ്പോരുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുമരി_കണ്ഡം&oldid=3810259" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്