കാലി വളർത്തൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


ഒരു കാർഷികവൃത്തി. കന്നുകാലികളെ വളർത്തലും പരിപാലനവും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നു.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ മനുഷ്യൻ കാലി വളർത്തലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു.

നേട്ടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിൽ[തിരുത്തുക]

കേരള കാർഷിക വകുപ്പിനു കീഴിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലിന് പ്രത്യേകം പ്രോത്സാഹനം നൽകിവരുന്നു. സ്വകാര്യമായും സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിലും കന്നുകാലി വളർത്തലും പരിപാലനവും നടന്നു വരുന്നു. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലക്ക് കീഴിൽ കന്നുകാലി ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

കന്നുകാലി ഗവേഷണകേന്ദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാലി_വളർത്തൽ&oldid=1691612" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്