കവാടം:ഭൗതികശാസ്ത്രം/ചരിത്ര രേഖകൾ/ഒക്ടോബർ 11

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സംഭവം

  • 1968 - ൽ നാസ അപ്പോളോ 7 വിക്ഷേപിച്ചു.

മരണം

  • 1705 – ൽ ഫ്രഞ്ച് ശാസ്തഞ്ജനായ. ഗുല്ല്യുമീ അമോറ്റൊൻസ് (Guillaume Amontons) മരിച്ചു. (ജനനം. 1663)