കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/ചിത്രം/2010 ആഴ്ച 22

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Tinu Yohannan.jpg
ടിനു യോഹന്നാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണ മലയാളിയാണ്‌ ടിനു യോഹന്നാൻ.