കന്നുകാലിയിനങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

A[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
അബിഗർ ടോറസ് എത്യോപ്യ പാൽ
അബോൻഡൻസ് Vache d'Abondance.jpg ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ
അബിസ്സിനിയൻ ഷോർട്ട്തോൺഡ് സെബൂ ഇൻഡികസ് എത്യോപ്യ Draught
Aceh ഇന്തോനേഷ്യ മാംസം
അച്ചാം ഇൻഡികസ് നേപ്പാൾ പാൽ
അഡാമാവ ടോറസ് നൈജീരിയ മാംസം പാൽ Draught
അഡാപ്റ്റോർ Adaptaur.jpg ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓസ്ട്രേലിയ മാംസം
ആഫ്രിക്കൻഗസ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്
അഫ്രികനെർ Kuh in transkei.jpg ഇൻഡികസ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മാംസം
അഗെരൊലെസെ ടോറസ് ഇറ്റലി പാൽ
അഖൗശി 10th Wagyukyoshinkai Shinsa, Japanese Brown.jpg ജപ്പാൻ മാംസം One of the four കോബി breeds
അല ടൗ ടോറസ് കസാഖ്സ്ഥാൻ മാംസം പാൽ
അലംബദി ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ
അലതൌ കാറ്റിൽ ടോറസ് കസാഖ്സ്ഥാൻ മാംസം പാൽ
അൽബേനിയൻ ടോറസ് അൽബേനിയ പാൽ Draught
അൽബെറ
Albera cattle grazing
ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം Semi-feral
അൽഡെൻനി The domestic animals - from the latest and best authorities. Illustrated (1860) (14784573923).jpg ടോറസ് ചാനൽ ദ്വീപുകൾ പാൽ
അലെംതെജന ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം Draught
അലൂഷ്യൻ വൈൽഡ് കാറ്റിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് Feral
അലിയാബ് ദിൻക ദക്ഷിണ സുഡാൻ
അലിസ്താന-സനബ്രെസ സ്പെയിൻ
അൽമൊഗെക്കർ ടോറസ് സ്വീഡൻ മാംസം Draught
അലുർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ
അമേരിക്കൻ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം
അമേരിക്കൻ അൻഗസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്
അമേരിക്കൻ ബീഫ് ഫ്രീഷ്യൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്
അമേരിക്കൻ ബ്രൌൺ സ്വിസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്
അമേരിക്കൻ മിൽക്കിങ് ഡെവൻ Pair of Milking Devons.jpg ടോറസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം പാൽ Draught
അമേരിക്കൻ വൈറ്റ് പാർക്ക് ടോറസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം പാൽ
അമെരിഫക്സ് ടോറസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം പാൽ
അമൃത് മഹൽ Amruthamahal 01.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Developed from ഹല്ലികർ cattle for war purposes
ആംസ്റ്റർഡാം ഐലാൻഡ് കാറ്റിൽ ടോറസ് ആംസ്റ്റർഡാം ദ്വീപ് Feral
അനറ്റോലിയൻ ബ്ലാക്ക് ടോറസ് ടർക്കി മാംസം പാൽ Draught
ആൻഡലൂഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം Endangered
ആൻഡലൂഷ്യൻ ബ്ലോണ്ട് സ്പെയിൻ
ആൻഡലൂഷ്യൻ ഗ്രേ സ്പെയിൻ
ആഞ്ചെലിൻ കാറ്റിൽ ടോറസ് ജർമ്മനി പാൽ
അംഗോണി മലാവി
അൻഗസ് Red-angus.jpg ടോറസ് സ്കോട്ട് ലാൻഡ് മാംസം
അങ്കിന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്
അങ്കോൾ-വതുസി Watusi Thoiry 1982.jpg ഇൻഡികസ് കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക മാംസം പാൽ Draught Show
അയോസ്ത കാറ്റിൽ ടോറസ് ഇറ്റലി Draught
അപ്പൂലിയൻ പോഡോളിയൻ ഇറ്റലി
അരസെന സ്പെയിൻ
അരഡോ എത്യോപ്യ
അർജന്റൈൻ ക്രിയോലോ Argentine Criollo Bull.png ടോറസ് അർജന്റീന മാംസം പാൽ
അർജന്റൈൻ ഫ്രീഷ്യൻ അർജന്റീന
അർമോറികൻ Drev chez Yannig Coulomb & Gaëlle Kerléguer.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ
അരൗക്യൂസ കാറ്റിൽ Arouquesa2.jpg ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം പാൽ
അർസി എത്യോപ്യ
ഓസ്ട്രിയൻ മൗണ്ടൻ Asturiasko mendiko behia1.JPG ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം പാൽ
ഓസ്ട്രിയൻ വാലി Vaca Asturiana de los valles.jpg ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം പാൽ
ഒബ്രാക കാറ്റിൽ Vache Aubrac.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ
ഓലി-അത്ത കാറ്റിൽ ടോറസ് കസാഖ്സ്ഥാൻ പാൽ
ഔരെ et സെയിന്റ്-ഗിരോൺസ് Casta8- SIA2010.JPG ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ Draught
ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രാഫോർഡ് Australian Braford.JPG ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓസ്ട്രേലിയ മാംസം
ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രാങ്കസ് Aus Brangus.JPG ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓസ്ട്രേലിയ മാംസം
ഓസ്ട്രേലിയൻ ചാർബ്രെ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓസ്ട്രേലിയ മാംസം
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫ്രീസിയൻ സാഹിവാൾ AFS cow.jpg ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓസ്ട്രേലിയ പാൽ
ഓസ്ട്രേലിയൻ മിൽക്കിങ് സീബു AMZ cattle.jpg ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓസ്ട്രേലിയ പാൽ
ഓസ്ട്രേലിയൻ ഷോർട്ട്തോൺ ഓസ്ട്രേലിയ മാംസം
ഓസ്ട്രിയൻ സിമ്മെൻറൽ ഓസ്ട്രേലിയ
ഓസ്ട്രിയൻ യെല്ലോ ഓസ്ട്രേലിയ
അവെറ്റോനൗ Togo
അവിലീന Avileñas.jpg ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം Draught
അവിലീന-ബ്ലാക്ക് ഐബീരിയൻ Avileñas 2.jpg സ്പെയിൻ
അവെയ്ൽ ദിൻക ദക്ഷിണ സുഡാൻ
അയർഷയർ AyrshireCattle1.JPG ടോറസ് സ്കോട്ട് ലാൻഡ് പാൽ
അസൗക്ക് കാറ്റിൽ മാലി
അസെബാഡോ ബ്രസീൽ
അസർബൈജാൻ സെബു അസർബൈജാൻ
അസോറസ് പോർച്ചുഗൽ

B[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Datura Other
ബച്ചോർ കന്നുകാലികൾ ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught
ബഹേരി കന്നുകാലികൾ ഇൻഡികസ് എറിത്രിയ മാംസം പാൽ
ബകോസി കാറ്റിൽ ടോറസ് കാമറൂൺ മാംസം Rituals
ബാലൻസർ കാറ്റിൽ ടോറസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം പാൽ Gelbvieh/ആംഗസ് crossbreed
ബൗലെ ടോറസ് ഐവറി കോസ്റ്റ്
ബാർഗൂർ കാറ്റിൽ Baragur 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught Semi-wild, native to Bargur forest region, bred and grazed by the local Lingayat community
ബറോസ് കാറ്റിൽ Vaca barrosã.JPG ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം Draught
ബാർസോണ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം
ബസാദൈസ് Bazadaise.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം
ബീഫ് ഫ്രീസിയൻ ടോറസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം പാൽ
ബീഫലോ XJ-B1 Beefalo.jpg ടോറസ്/ബൈസൻ ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം
ബീഫ് മേക്കർ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം
ബീഫ് മാസ്റ്റർ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം
ബെൽജിയൻ ബ്ലൂ Sectio caesarea.jpg ടോറസ് ബെൽജിയം മാംസം പാൽ
ബെൽജിയൻ റെഡ് Puyenbroeck Rood West-Vlaams rund 24-07-2011.png ടോറസ് ബെൽജിയം മാംസം പാൽ Draught Endangered breed
ബെൽജിയൻ റെഡ് പൈഡ് ടോറസ് ബെൽജിയം മാംസം പാൽ
ബെൽജിയൻ വൈറ്റ്-ആൻഡ്-റെഡ് Puyenbroeck Oost-Vlaams witrood rund 24-07-2011.png ടോറസ് ബെൽജിയം മാംസം പാൽ
ബെൽമോണ്ട് റെഡ് Belmont Red.jpg ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മാംസം
ബെൽറ്റെഡ് ഗാലോവേ Belted Galloway at Gretna Green.jpg ടോറസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ്
ബെർണീസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്
ബെറെൻഡ കന്നുകാലികൾ Toro berrendo en colorado. Valdelazarza.jpg ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം പാൽ Draught Sport
ബെറ്റിസു Betizu sur le massif du Xoldokogaina.jpg ടോറസ് സ്പെയിൻ / ഫ്രാൻസ് മാംസം Draught
ബിയാങ്ക വാൽ പടാന ടോറസ് ഇറ്റലി മാംസം പാൽ
ബ്ലാർക്കോപ്പ് Rode blaarkop hoogdrachtig.jpg ടോറസ് നെതർലാന്റ്സ് പാൽ
ബ്ലാക്ക് ആങ്ഗസ് Blackangus.jpg ടോറസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് മാംസം പാൽ
ബ്ലാക്ക് ബാൽഡി Black Baldy.jpg ടോറസ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മാംസം
ബ്ലാക്ക് ഹെർ‌ഫോർഡ് ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം
ബ്ലാങ്ക കാസെറീന ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം പാൽ Draught
ബ്ലാങ്കോ ഒറെജിനെഗ്രോ BON ടോറസ് കൊളംബിയ മാംസം പാൽ Draught
ബ്ളോണ്ട് ഡി അക്വിറ്റെയ്ൻ Blonde Aquitaine.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ Draught
ബ്ലൂ അൽബിയോൺ ടോറസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ മാംസം
ബ്ലൂ ഗ്രേ Blue Gray Cow.jpg ടോറസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ മാംസം
ബോഹസ് പോള്ളെഡ് സ്വീഡൻ
ബോൺസ്മാര A Bonsmara bull in Namibia ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മാംസം
ബോറൻ Boran cattle in Kenya.jpg Indicus കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്ക മാംസം
ബോസ്കറിൻ ടോറസ് ക്രൊയേഷ്യ, സ്ലൊവേനിയ മാംസം പാൽ Draught
ബ്രാഫോർഡ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം
ബ്രാഹ്മൺ Brahman (EMAPA) 110307 REFON 2.jpg ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ മാംസം പാൽ Draught
ബ്രഹ്മൗസിൻ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം Draught
ബ്രാങ്കസ് Cow with calf.jpg ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം
ബ്രൗൺ‌വിഹ് CH cow 2.jpg ടോറസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മാംസം പാൽ
ബ്രാവ സ്പെയിൻ
ബ്രിട്ടീഷ് വൈറ്റ് British white.jpg ടോറസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ മാംസം പാൽ
ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രീസിയൻ Cheshire Cattle.JPG ടോറസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പാൽ
ബ്രൗൺ‌ കാർ‌പാത്തിയൻ‌ ടോറസ് ഉക്രെയ്ൻ
ബ്രൗൺ കൊക്കേഷ്യൻ Dehorned Cow in Armenia.tif ടോറസ് അർമേനിയ മാംസം പാൽ
ബ്രൗൺ സ്വിസ് Brown swiss.jpg ടോറസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പാൽ
ബ്യൂ ലിംഗോ ടോറസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം പാൽ
ബർലിന ടോറസ് ഇറ്റലി പാൽ
ബുസ കാറ്റിൽ Busha.jpg ടോറസ് മുൻ യുഗോസ്ലാവിയ (Dinaric Alps) മാംസം പാൽ Draught
ബ്യൂട്ടാന ഇൻഡികസ് സുഡാൻ പാൽ
ബുഷുയേവ് സെബു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ പാൽ

C[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
Cachena Cattle Cachena1.jpg ടോറസ് Portugal/സ്പെയിൻ മാംസം പാൽ Draught
കാൽഡെലാന ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം പാൽ Draught
കാമർഗ് Camargue cattles.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം Draught Sport
ക്യാമ്പ്‌ബെൽ ഐലാൻഡ് കാറ്റിൽ ടോറസ് ന്യൂസിലാന്റ് Feral
കനേഡിയൻ സ്‌പെക്കിൾ പാർക്ക് Canadian Speckle Park.JPG ടോറസ് കാനഡ മാംസം
കനേഡിയൻ Canadienne heifer.jpg ടോറസ് കാനഡ മാംസം പാൽ
കനേറിയ ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം Draught
കാഞ്ചിം Touro Canchim REFON.jpg ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ബ്രസീൽ മാംസം
കാരാക്കു Boi caracu no pasto.JPG ടോറസ് ബ്രസീൽ മാംസം പാൽ Draught
കോർഡെന അൻഡാലുസ ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം Draught
കരിന്തിയൻ ബ്‌ളോണ്ട്‌വിഹ് Kärntner Blondvieh2.JPG ടോറസ് ഓസ്ട്രിയ മാംസം പാൽ Draught
കരോറ ടോറസ് വെനിസ്വേലൻ മാംസം പാൽ Draught
ചൈനീസ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻസ് യെല്ലോ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ചൈന
ചാർബ്രെ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം
ചരോലൈസ് Vache de race charolaise avec son veau.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം Draught
ചാറ്റൗബ്രിയാൻഡ്
ചിയാങ്കസ് ടോറസ് മാംസം
ചിയാനിന Chianina cow and calf, Tuscany.jpg ടോറസ് ഇറ്റലി മാംസം Draught
ചില്ലിംഗ്ഹാം കാറ്റിൽ Edwin Landseer- The Wild Cattle of Chillingham.JPG Unknown ഇംഗ്ലണ്ട് Feral
ചൈനീസ് ബ്ലാക്ക് പൈഡ് ടോറസ് ചൈന പാൽ
ചോളിസ്ഥാനി ഇൻഡികസ് പാകിസ്താൻ പാൽ
കളർ‌സൈഡ് വൈറ്റ് ബാക്ക് ടോറസ് മാംസം പാൽ
കോമേഴ്സ്യൽ
കൊറിയൻറ് കാറ്റിൽ Corriente.jpg ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം പാൽ Draught Sport
കോർസിക്കൻ കാറ്റിൽ Korsech Kou.jpg ടോറസ് കോർസിക മാംസം Often free-ranging
കോസ്റ്റെനോ കോൺ ക്യുർനോസ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് കൊളംബിയ മാംസം Draught
ക്രിയൗലോ ലഗാനോ

D[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
ഡജ്ജൽ ഇൻഡികസ് പാകിസ്ഥാൻ മാംസം പാൽ Draught
ഡാംഗി കാറ്റിൽ Dangi 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
ഡാനിഷ് ബ്ലാക്ക്-പെയ്ഡ്
ഡാനിഷ് ജേഴ്സി ടോറസ് ഡെൻമാർക്ക് പാൽ
ഡാനിഷ് റെഡ് Rød dansk malkerace RDM.jpg ടോറസ് ഡെൻമാർക്ക് മാംസം പാൽ
ഡീപ് റെഡ് കാറ്റിൽ ടോറസ് മാംസം പാൽ
ഡിയോണി Deoni 01.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught
ഡെവൺ Red Devon bull.jpg ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം പാൽ
ഡെക്സ്റ്റർ Dexter cow, Three Counties Show.jpg ടോറസ് അയർലൻഡ് മാംസം പാൽ
ധന്നി Dhanni Cattle Male.jpg ഇൻഡികസ് പാകിസ്താൻ മാംസം പാൽ Draught
ഡോയൊ കാറ്റിൽ ടോറസ് കാമറൂൺ
ഡോല
ഡെലഫെ ടോറസ് നോർവേ മാംസം പാൽ
ഡ്രൗട്ട്മാസ്റ്റർ Droughtmaster.jpg ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മാംസം
ദുലോംഗ്' ടോറസ് മാംസം Draught
ഡച്ച് ബെൽറ്റെഡ് Dutch belted cropped.jpg ടോറസ് നെതർലാന്റ്സ് മാംസം പാൽ
ഡച്ച് ഫ്രീസിയൻ ടോറസ് നെതർലാന്റ്സ് മാംസം പാൽ
ഡ്വാർഫ് ലുലു ടോറസ്/ഇൻഡികസ്/യാക്ക് ഹൈബ്രിഡ്

E[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
ഈസ്റ്റ് അനറ്റോലിയൻ റെഡ് ടോറസ് പാൽ
ഈസ്റ്റേൺ ഫിൻ‌കാറ്റിൽ Itäsuomenlehmä Ahlmanin maatalouskoulun pellolla.png ടോറസ് ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് മാംസം പാൽ
ഈസ്റ്റേൺ റെഡ് പോൾഡ്
എൻഡെർബി ഐലൻഡ് കാറ്റിൽ Unknown ന്യൂസിലാന്റ് Feral
ഇംഗ്ലീഷ് ലോങ്‌ഹോൺ English Longhorn cow and calf.jpg ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം പാൽ
എൻ‌സ്റ്റാൾ‌ മൗണ്ടൻ പൈഡ് കാറ്റിൽ Ennstaler2.jpg ടോറസ് ഓസ്ട്രിയ മാംസം Draught
എസ്റ്റോണിയൻ ഹോൾസ്റ്റീൻ
എസ്റ്റോണിയൻ നേറ്റീവ്
എസ്റ്റോണിയൻ റെഡ് കാറ്റിൽ ടോറസ് മാംസം പാൽ
ഈവോലീൻ കാറ്റിൽ Evolene Cow.jpg ടോറസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പാൽ

F[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
ഫിന്നിഷ് അയർഷയർ Syyskuu2 2005 060b.jpg ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ്
ഫിന്നിഷ് കാറ്റിൽ Länsisuomenkarjaa Ahlmanin maatalouskoulun pellolla.jpg ടോറസ് ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് മാംസം പാൽ
ഫിന്നിഷ് ഹോൾസ്റ്റീൻ-ഫ്രീസിയൻ
ഫ്ജാൾ Fjallko.jpg ടോറസ് സ്വീഡൻ മാംസം പാൽ Also called Swedish mountain
ഫ്ലെക്വീ Cow (Fleckvieh breed) Oeschinensee Slaunger 2009-07-07.jpg ടോറസ് ഓസ്ട്രിയ മാംസം പാൽ
ഫ്ലോറിഡ ക്രാക്കർ Florida Cracker cow and calf.JPG ടോറസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം
ഫ്രഞ്ച് സിമന്റൽ Simmental-vache.JPG ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ
ഫ്രിബോർഗ് ബ്ളാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ്
ഫ്രീസിയൻ റെഡ് ആന്റ് വൈറ്റ് ടോറസ് മാംസം പാൽ
ഫുലാനി സുഡാനീസ് ഇൻഡികസ് മാംസം പാൽ Draught

G[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
ഗലീഷ്യൻ ബ്ളോണ്ട് Vaca rubia en Cumbraos - Mesía - Galiza.jpg ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം പാൽ
ഗാലോവേ കാറ്റിൽ Galloway.jpg ടോറസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് മാംസം Draught
ഗംഗതിരി കാറ്റിൽ Gangatiri 02.JPG ടോറസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught
ഗാവലാവോ കാറ്റിൽ Gaolao 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught
ഗാർവോണസ കാറ്റിൽ ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം Draught
ഗാസ്കോൺ കാറ്റിൽ Gasconnes Antignac (11).JPG ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം Draught
ഗെൽബ്വിഹ് Gelbvieh.jpg ടോറസ് ജർമ്മനി മാംസം പാൽ Draught
ജോർജിയൻ മൗണ്ടൻ കാറ്റിൽ ടോറസ് Georgia മാംസം പാൽ Draught
ജർമ്മൻ ആംഗസ് കാറ്റിൽ Deutsch-Angus-Bulle Valentin vom Natur-Hof Chemnitz e.V..JPG Taurus ജർമ്മനി മാംസം
ജർമ്മൻ ബ്ലാക്ക് പൈഡ് കാറ്റിൽ ടോറസ് ജർമ്മനി പാൽ
ജർമ്മൻ ബ്ലാക്ക് പൈഡ് ഡയറി ടോറസ് ജർമ്മനി പാൽ
ജർമ്മൻ റെഡ് പൈഡ് ടോറസ് ജർമ്മനി മാംസം പാൽ
ഗിർ Gir 01.JPG ഇൻഡികസ് India പാൽ
ഗ്ലാൻ കാറ്റിൽ Glanrind3.jpg ടോറസ് ജർമ്മനി മാംസം പാൽ Draught
ഗ്ലൗസെസ്റ്റർ Gloucester cow.jpg ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം പാൽ Draught
ഗോബ്ര ഇൻഡിക്കസ് മാംസം Draught
ഗ്രീക്ക് ഷോർ‌തോർൺ ടോറസ് ഗ്രീസ് മാംസം പാൽ
ഗ്രീക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കാറ്റിൽ ടോറസ് മാംസം
ഗ്രേമാൻ കാറ്റിൽ Greyman.JPG ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മാംസം
ഗ്രോനിംഗെൻ ടോറസ് നെതർലാന്റ്സ് പാൽ
ഗ്രോനിംഗെൻ വൈറ്റ്-ഹെഡെഡ് ടോറസ് നെതർലാന്റ്സ് മാംസം പാൽ
ഗുഡാലി ഇൻഡികസ് പാൽ Draught
ഗ്വെൺസി Guernsey cow or calf lying on the ground, ca 1941-42.jpg ടോറസ് ചാനൽ ദ്വീപുകൾ പാൽ
ഗുസെറാത്ത് Guzerá macho - EMAPA 100307 REFON 1.jpg ഇൻഡികസ് ബ്രസീൽ മാംസം Draught

H[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
ഹാലിക്കർ[1] Hallikaru 01.JPG ഇൻഡിക്കസ് ഇന്ത്യ Draught Origin of Amrit Mahal cattle
ഹാൻ‌വൂ So (Korean cattle).jpg ടോറസ് കൊറിയ മാംസം Draught Cow fighting
ഹരിയാൻവി കാറ്റിൽ Hariana 01.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught
ഹാർട്ടൺ ഡെൽ വാലെ ടോറസ് കൊളംബിയ മാംസം പാൽ Draught
ഹാർസ് റെഡ് മൗണ്ടൻ കാറ്റിൽ Harz-Kuh.jpg ടോറസ് ജർമ്മനി മാംസം പാൽ Draught
ഹേസ് കൺവെർട്ടർ ടോറസ് കാനഡ മാംസം
ഹെക്ക് കാറ്റിൽ ടോറസ് Science
ഹെയർഫോർഡ് Hereford bull large.jpg ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം
ഹെരെൻസ് Eringerkuh.jpg ടോറസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മാംസം Cow fighting
ഹൈബ്രിഡ് മാസ്റ്റർ ടോറസ്/ഇൻഡികസ്hybrid മാംസം പാൽ
ഹൈലാൻഡ് കാറ്റിൽ Cow on Pupers.jpg ടോറസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് മാംസം
ഹിന്റർ‌വാൾഡ് കാറ്റിൽ Cow suckling.jpg ടോറസ് ജർമ്മനി മാംസം പാൽ
ഹോളാൻഡോ-അർജന്റീനോ ടോറസ് അർജന്റീന മാംസം പാൽ
റെഡ് ഹോൾസ്റ്റീൻ Cow 00.jpg ടോറസ് പാൽ
ഹോൾസ്റ്റീൻ Cow female black white.jpg ടോറസ് പാൽ
ഹോറോ ഇൻഡികസ് മാംസം Draught
ഹംഗേറിയൻ ഗ്രേ Hungarian Grey Cattle.jpg ടോറസ് ഹംഗറി മാംസം Draught

I[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
ഐബീരിയൻ കാറ്റിൽ
ഐസ്‌ലാൻഡിക് Cow in Iceland.jpg ടോറസ് ഐസ്‌ലാന്റ് പാൽ
ഇല്ലവറ കാറ്റിൽ Illawarra.jpg ടോറസ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മാംസം പാൽ
ഇംപ്രൂവ്ഡ് റെഡ് ആന്റ് വൈറ്റ് ടോറസ് മാംസം
ഇന്തോ-ബ്രസീലിയൻ ഇൻഡിക്കസ് മാംസം
ഐറിഷ് മൊയ്‌ലെഡ് Irish moiled.jpg ടോറസ് അയർലൻഡ് മാംസം പാൽ
ഇസ്രായേലി ഹോൾസ്റ്റീൻ ടോറസ് പാൽ
ഇസ്രായേലി റെഡ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം പാൽ
ഇസ്തോബെൻ കാറ്റിൽ ടോറസ് മാംസം പാൽ
ഇസ്ട്രിയൻ കാറ്റിൽ   see Boškarin

J[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
ജമൈക്ക ബ്ലാക്ക് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം പാൽ
ജമൈക്ക ഹോപ്പ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ജമൈക്ക പാൽ
ജമൈക്ക റെഡ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം
ജാർമെലിസ്റ്റ കാറ്റിൽ ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം Draught
ജവാരി കാറ്റിൽ Javari 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
ജേഴ്സി Walworth Gate 010.jpg ടോറസ് ചാനൽ ദ്വീപുകൾ പാൽ
ജട്ട്‌ലാൻഡ് കാറ്റിൽ ടോറസ് ഡെൻമാർക്ക് മാംസം പാൽ

K[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
കാബിൻ ബുരി കാറ്റിൽ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് തായ്ലൻഡ് മാംസം പാൽ
കൽമിക് കാറ്റിൽ ടോറസ് മാംസം പാൽ
കങ്കയം Kangayam 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
കാങ്ക്രെജ് Guzerá macho - EMAPA 100307 REFON 1.jpg ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
കാംഫെംഗ് സെയ്ൻ കാറ്റിൽ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് തായ്ലൻഡ് മാംസം
കരൺ സ്വിസ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം പാൽ
കാസർഗോഡ് ഡ്വാർഫ് കാറ്റിൽ കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ Kasaragod dwarf cattle.jpg ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught
കത്തിയവാടി ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
കസാഖ് വൈറ്റ്ഹെഡ്ഡെഡ് ടോറസ് മാംസം പാൽ
കെനാന ഇൻഡികസ് സുഡാൻ പാൽ
കെങ്കത കാറ്റിൽ Kenkatha 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
കെറി കാറ്റിൽ Kerry cow and calf in Killarney National Park.jpg ടോറസ് അയർലൻഡ് മാംസം പാൽ
ഖേരിഗഡ് കാറ്റിൽ Kerigar 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
ഖില്ലാരി കാറ്റിൽ Khilari 01.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
ഖോലോമോഗറി ടോറസ് റഷ്യ മാംസം പാൽ
കോരത്ത് വാഗ്യു ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് തായ്ലൻഡ് മാംസം
കോസ്ട്രോമ കാറ്റിൽ ടോറസ് മാംസം പാൽ
കൃഷ്ണ വാലി കാറ്റിൽ Krishna-cow 01.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught
കുരി ടോറസ് മാംസം പാൽ Draught
കുർഗാൻ ടോറസ് മാംസം പാൽ

L[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
ലാംപർഗർ
ലാത്വിയൻ ബ്ലൂ
ലാത്വിയൻ ബ്രൗൺ Latvijas bruna.JPG ഇൻഡികസ് ലാത്വിയ മാംസം പാൽ
ലാത്വിയൻ ഡാനിഷ് റെഡ് ടോറസ് ലാത്വിയ മാംസം പാൽ
ലെബെഡിൻ ടോറസ് ഉക്രെയ്ൻ
ലെവാന്റിന ടോറസ് മാംസം Draught
ലിമിയ കാറ്റിൽ Limia cattle.jpg ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം പാൽ Draught
ലിമോസിൻ Limousinedeface.JPG ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം Draught
ലിംപർഗർ ടോറസ് മാംസം പാൽ
ലിങ്കൺ റെഡ് Lincoln Red heifer.jpg ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം
ലൈൻബാക്ക് Lineback.jpg ടോറസ് പാൽ
ലിത്വാനിയൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്
ലിത്വാനിയൻ ലൈറ്റ് ഗ്രേ
ലിത്വാനിയൻ റെഡ് ലിത്വാനിയ മാംസം
ലിത്വാനിയൻ വൈറ്റ് ബാക്കെഡ്
ലോഹാനി കാറ്റിൽ ഇൻഡിക്കസ് മാംസം Draught
ലൂർദായിസ് Lourdaise dans Pyrénées.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ Draught
ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ലോലൈൻ Lowline bull.jpg ടോറസ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മാംസം
ലൂസെർന കാറ്റിൽ ടോറസ് തെക്കേ അമേരിക്ക
ലുയിംഗ് Luing Cattle.jpg ടോറസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് മാംസം

M[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
മഡഗാസ്കർ സെബു ഇൻഡികസ് മാംസം പാൽ Draught
മധുര കാറ്റിൽ Sapi Madura - panoramio.jpg ബാന്റെംഗ് /ഇൻഡിക്കസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇന്തോനേഷ്യ മാംസം പാൽ Draught Racing
മെയ്ൻ അഞ്ജു Maineanjou.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ Draught
മൽനദ് ഗിദ്ദ Malenadu Gidda 01.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught Semi-dwarf breed
മാൽവി Malvi 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
മണ്ടലോംഗ് സ്പെഷ്യൽ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം
മാന്റെക്വറ ലിയോണസ ടോറസ് മാംസം പാൽ Draught
മാരാമുരെസ് ബ്രൗൺ റൊമാനിയ
മാർച്ചിജിയാന Esemplare di razza bovina marchigiana.jpg ടോറസ് ഇറ്റലി മാംസം Draught
മാരെമ്മന Maremmana cattle 2008.jpg ടോറസ് ഇറ്റലി മാംസം പാൽ Draught
മരിൻ‌ഹോവ കാറ്റിൽ ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം പാൽ Draught
മരോനസ Maronesa no Alvão derived 1.jpg ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം പാൽ Draught
മസായ് കാറ്റിൽ ഇൻഡികസ് മാംസം Draught
മഷോന ടോറസ് മാംസം Draught
മെനോർക്വിന Vaca menorquina.jpg ടോറസ് മാംസം Draught
മെർട്ടോലെംഗ കാറ്റിൽ ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം Draught
മ്യൂസ്-റൈൻ-ഇസെൽ ടോറസ് നെതർലാന്റ്സ് മാംസം പാൽ
മേവതി കാറ്റിൽ ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught
മിൽക്കിങ് ഷോർത്തോൺ Milking shorthorns.JPG ടോറസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ മാംസം പാൽ
മിൻഹോട്ട കാറ്റിൽ Vaca gallega.JPG ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം പാൽ Draught
മിനിയേച്ചർ Red Dexter Heffer.jpg
മിറാൻഡെസ കാറ്റിൽ ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം Draught
മൊകാനിക് റൊമാനിയ
മോളി ടോറസ് മാംസം Draught
മോഞ്ചിന ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം Draught
മംഗോളിയൻ കാറ്റിൽ ടോറസ് ചൈന മാംസം Draught
മോണ്ട്ബെലിയാർഡ് Vache Montbéliarde.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ
മോരുച്ച ടോറസ് മാംസം Draught Fighting
മുതുരു ടോറസ് ആഫ്രിക്കാനസ് നൈജീരിയ മാംസം പാൽ
മർബോഡൻ കാറ്റിൽ ടോറസ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മാംസം പാൽ Draught
മർ‌നൗ- വെർ‌ഡൻ‌ഫെൽ‌സ് കാറ്റിൽ Murnau-Werdenfelser-Rind.jpg ടോറസ് ജർമ്മനി പാൽ
മുറെ ഗ്രേ CSIRO ScienceImage 1081 Murray gray cows.jpg ടോറസ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മാംസം

N[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
നാഗോരി Nagori 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
N'ഡാമ N'Dama herd in West Africa.jpg ടോറസ് ഗ്വിനിയ മാംസം പാൽ
നെഗ്ര അൻഡാലുസ ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം Draught
നെലോറെ കാറ്റിൽ Touro Nelore REFON.jpg ഇൻഡികസ് ബ്രസീൽ മാംസം Draught
എൻഗുനി Nguni cattle.jpg ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം പാൽ
നിമാരി കാറ്റിൽ Nimari 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
നോർമാണ്ടെ കാറ്റിൽ Vachesnormandes.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ
നോർത്തേൺ ഫിൻ‌കാറ്റിൽ Pohjoissuomenkarja.jpg ടോറസ് ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് മാംസം പാൽ
നോർത്തേൺ ഷോർ‌തോർൺ ടോറസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ പാൽ
ചൈനീസ് നോർത്തേൺ യെല്ലോ China
നോർവീജിയൻ റെഡ് NRF NorwegianRed daughter 10579 Eggtroen.jpg ടോറസ് നോർവേ മാംസം പാൽ

O[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
ഓങ്കോൾ കാറ്റിൽ The Ongole Bull of Moses.jpg ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ മാംസം പാൽ Draught

P[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
പജുന Pajuna bull1.jpg ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം Draught
പാൽമേര ടോറസ് മാംസം Draught Sport
പന്താനീറോ കാറ്റിൽ ബ്രസീൽ
പാർദ അൽപിന ടോറസ് മാംസം പാൽ
പാർത്ഥനെയ്സ് Tête parthenaise.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം Draught
പസീഗ ടോറസ് സ്പെയിൻ പാൽ
പെംബ്രോക്ക് കാറ്റിൽ ടോറസ് വെയിൽസ് മാംസം പാൽ
ഫിലിപ്പൈൻ കാറ്റിൽ Philippine cow and calf ടോറസ് ഫിലിപ്പീൻസ് മാംസം പാൽ Draught
ഫിലിപ്പൈൻ നേറ്റീവ് കാറ്റിൽ ടോറസ് പാൽ Draught
പൈ റൂജ് ഡെസ് പ്ലെയിൻസ് Pie rouge des plaines SDA2010.JPG ടോറസ് ഫ്രാൻസ് പാൽ
പീഡ്‌മോണ്ടീസ് Race piemontaise.JPG ടോറസ് ഇറ്റലി മാംസം പാൽ
പൈനിവുഡ്സ് ടോറസ് മാംസം പാൽ Draught
പിൻസ്ഗൗർ VachePinzgauer2.JPG ടോറസ് ഓസ്ട്രിയ മാംസം പാൽ
പൈറൈനിക്ക Vacas pirenaicas Hualde...jpg ടോറസ് മാംസം Draught
പോഡോലിക്ക Podolica1.jpg ടോറസ് ഇറ്റലി മാംസം പാൽ Draught
പോളിഷ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്
പോളിഷ് റെഡ് കാറ്റിൽ Czerwone krowy - 01.JPG ടോറസ് പോളണ്ട് മാംസം പാൽ Draught
പോൾഡ് ഹെയർഫോർഡ് PolledHereford bull.jpg ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം
പോൾഡ് ഷോർത്തോൺ ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം
പൊൻവാർ കാറ്റിൽ Ponwar 01.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
പോൺ യാങ് ഖാർം കാറ്റിൽ ടോറസ് തായ്ലൻഡ് മാംസം
പ്രീത കാറ്റിൽ ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം Draught
പുങ്കനൂർ കാറ്റിൽ Punganur bull.jpg ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ മാംസം പാൽ Draught
പുലികുളം കാറ്റിൽ ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ പാൽ Draught Jallikattu
പസ്റ്റർട്ടൽ പെയ്ഡ് കാറ്റിൽ Pustertaler Schecke1.jpg ടോറസ് മാംസം

Q[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
ക്വിൻ‌ചൗൺ ടോറസ് ചൈന മാംസം Draught
ക്വീൻസ്‌ലാന്റ് മിനിയേച്ചർ ബോറൻ ടോറസ് മാംസം Pets

R[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
റാമോ ഗ്രാൻഡെ Carro de Bois com o condutor, Açores, Portugal.jpg ടോറസ് പോർച്ചുഗൽ മാംസം പാൽ Draught
റാൻ‌ഡാൽ Randalloxteam.jpg ടോറസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം പാൽ Draught
രാരാമുരി ക്രിയോളോ കാറ്റിൽ Raramuri Criollo Bulls at the Jornada Experimental Range, NM.jpg ടോറസ് ചിഹുവാഹുവ, മെക്സിക്കോ മാംസം പാൽ
രതി കാറ്റിൽ Rathi 01.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ[2] പാൽ Draught Domestic
റെറ്റിഷെ ഗ്രൗവിയ ടോറസ് മാംസം പാൽ Draught
റെഡ് ആംഗസ് Red-angus.jpg ടോറസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് മാംസം പാൽ
റെഡ് ബ്രന്ഗുസ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം
റെഡ് ചിറ്റഗോംഗ് ഇൻഡിക്കസ് ബംഗ്ലാദേശ്[3] Draught Good reproductive performance
റെഡ് ഫുലാനി ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം
റെഡ് ഗോർബറ്റോവ് കാറ്റിൽ ടോറസ് റഷ്യ പാൽ
റെഡ് കാന്ധാരി കാറ്റിൽ Red Kandhari 01.JPG ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇന്ത്യ Draught Domestic
റെഡ് മിംഗ്രേലിയൻ ജോർജിയ മാംസം പാൽ
റെഡ് പോൾ Red Poll heifers.JPG ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം പാൽ
റെഡ് പോൾഡ് ഓസ്റ്റ്ലാൻഡ് ടോറസ് മാംസം പാൽ
റെഡ് സിന്ധി Red Sindhi Bull at Pakistan.jpg ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇന്ത്യ / പാകിസ്ഥാൻ മാംസം പാൽ
റീന ടോറസ് മാംസം പാൽ
റെറ്റിന്റ ടോറസ് മാംസം Draught
റിഗ്ഗിറ്റ് ഗാലോവേ Galloway.jpg ടോറസ് മാംസം
റിംഗമാല കാറ്റിൽ ടോറസ് പാൽ
രൊഹ്ജൻ ഇൻഡിക്കസ് മാംസം Draught
റോമാഗ്നോള കാറ്റിൽ Vacca Romagnola (3611366059).jpg ടോറസ് ഇറ്റലി മാംസം Draught
റൊമാനിയൻ ബെലാടാറ്റ റൊമാനിയ
റൊമാനിയൻ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രേ റൊമാനിയ
റോമോസിനുവാനോ Romosinuano cattle.jpg ടോറസ് കൊളംബിയ മാംസം
റഷ്യൻ ബ്ലാക്ക് പൈഡ് ടോറസ് റഷ്യ മാംസം പാൽ Draught
RX3 ടോറസ് മാംസം

S[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
സാഹിവാൾ Sahiwala 02.JPG ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇന്ത്യ / പാകിസ്ഥാൻ പാൽ
സാലേഴ്സ് Vache salers.jpg ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം Draught
സലോൺ ടോറസ് മാംസം
സംഗ Watusi Cattle1.jpg ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം
സാൻഹെ ടോറസ്/മംഗോളിയൻഹൈബ്രിഡ് മാംസം പാൽ Draught
സാന്താക്രൂസ് കാറ്റിൽ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം
സാന്താ ഗെർ‌ട്രൂഡിസ് കാറ്റിൽ Santa Gertrudis bull.JPG ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം
സയാഗുസ Sayaguesa young bull.JPG ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം Draught
ഷ്വിസ്
സെലെംബു Selembu.jpg ഗൗർ/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം പാൽ
സെനെപോൾ Toro 25M.jpg ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം
സെർബിയൻ പൈഡ് ടോറസ് സെർബിയ പാൽ
സെർബിയൻ സ്തെപ്പെ ടോറസ് സെർബിയ Draught
ഷെക്കോ എത്യോപ്യ
ഷെട്ട്ലാൻഡ് കാറ്റിൽ Muscliff, Shetland Cattle - geograph.org.uk - 734933.jpg ടോറസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് മാംസം Draught
ഷോർ‌തോൺ Red Shorthorn Bull IMG 0077.jpg ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം
സിബോണി ഡി ക്യൂബ SiboneydeCuba.JPG ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം Draught
സൈഡെഡ് ട്രോണ്ടർ
സിംബ്രഹ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം
സിംഫോർഡ് ടോറസ് മാംസം
സിമന്റൽ Simmentaler Fleckvieh.jpg ടോറസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മാംസം പാൽ Draught
സിരി സെബു ഭൂട്ടാൻ പാൽ Draught
സൗത്ത് ഡെവോൺ South Devon cattle.JPG ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം പാൽ
ബടാംഗാസ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് Draught
സ്പാനിഷ് ഫൈറ്റിംഗ് ബുൾ El Pilar Bull by Alexander Fiske-Harrison, Seville Feria 09.jpg ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം Sport
സ്‌പെക്കിൾ പാർക്ക് കാറ്റിൽ Canadian Speckle Park.JPG ടോറസ് മാംസം
സ്ക്വയർ മീറ്റർ Square Meater.jpg ടോറസ് മാംസം
സസെക്സ് കാറ്റിൽ Sussex cow 4.JPG ടോറസ് ഇംഗ്ലണ്ട് മാംസം
സ്വീഡിഷ് ഫ്രീസിയൻ Svensk Låglandsboskap.jpg ടോറസ് പാൽ
സ്വീഡിഷ് പോൾഡ് ടോറസ് പാൽ
സ്വീഡിഷ് റെഡ് പൈഡ് ടോറസ് പാൽ
സ്വീഡിഷ് റെഡ് പോൾഡ് Rödkull2.jpg ടോറസ് മാംസം പാൽ
സ്വീഡിഷ് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് Svensk röd och vit boskap (SRB), cropped.jpg ടോറസ് മാംസം പാൽ
സൈമൺസ് ടൈപ് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം

T[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
തബാപുവ ഇൻഡികസ് ബ്രസീൽ മാംസം പാൽ Draught
ടെറന്റൈസ് Vache-tarentaise-et-le-lac-de-roseland-ferme--6614e1T650.jpg ടോറസ് France മാംസം പാൽ
ടാസ്മാനിയൻ ഗ്രേ Tasmanian Grey.jpg ടോറസ് മാംസം
ടൗറോസ് Limia cattle.jpg ടോറസ് Grazing projects, rewilding
ടെലിമാർക്ക് കാറ്റിൽ Telemarksfe.jpg ടോറസ് നോർവേ മാംസം പാൽ
ടെക്സസ് ലോംഗ്ഹോൺ Texas Longhorn cow.jpg ടോറസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മാംസം പാൽ
ടെക്സൺ ടോറസ് മാംസം
തായ് ബ്ലാക്ക് ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് തായ്ലൻഡ് മാംസം
തായ് ഫൈറ്റിംഗ് ബുൾ ഇൻഡികസ് തായ്ലൻഡ് Sport
തായ് ഫ്രീസിയൻ ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് തായ്ലൻഡ് പാൽ
തായ് മിൽക്കിംഗ് സെബു ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് തായ്ലൻഡ് പാൽ
താർപാർക്കർ Tharparkar 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ / പാകിസ്ഥാൻ[4] പാൽ Draught
ത്സ്വാന കാറ്റിൽ ടോറസ് ബോട്സ്വാന മാംസം പാൽ
ടുഡാങ്ക TudancaBull.JPG ടോറസ് സ്പെയിൻ മാംസം പാൽ Draught Grazing projects, rewilding
തുലി Tuli Bull Calf.jpg ടോറസ് സിംബാബ്‌വെ മാംസം പാൽ
തുലിം ടോറസ്/ഇൻഡികസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം
ടർക്കിഷ് ഗ്രേ സ്റ്റെപ്പ് കാറ്റിൽ ടോറസ് മാംസം Draught
ടക്സ് കാറ്റിൽ TuxerRinder.JPG ടോറസ് പാൽ
ടൈറോളിസ് ഗ്രേ കാറ്റിൽ Tiroler Grauvieh01.jpg ടോറസ് ഓസ്ട്രിയ മാംസം പാൽ

U[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
അംബ്ലേച്ചറി കാറ്റിൽ Amblacheri 02.JPG ഇൻഡികസ് ഇന്ത്യ Draught
ഉഷുവിയ വൈൽഡ് കാറ്റിൽ Feral
ഉക്രേനിയൻ ഗ്രേ കാറ്റിൽ ടോറസ് ഉക്രെയ്ൻ

V[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
വാക ടോപോസ അല്ലെങ്കിൽ വാക്വില്ല ടോറസ് Sport
വ̈നെ
വയനോൾ കാറ്റിൽ Vaynol cow.png ടോറസ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് മാംസം
വെച്ചൂർ പശു[5] Vechur Cow.jpg ഇൻഡിക്കസ് ഇന്ത്യ പാൽ Milk and ghee traditionally used in Ayurvedic medicine. The protein content of the milk has anti-bacterial properties[6][7][unreliable source?][8]
വെസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫ്ജോർഡ് ടോറസ് നോർവേ മാംസം പാൽ
വിയനേസ ഇൻഡിക്കസ് മാംസം പാൽ
വോളിൻ മീറ്റ് കാറ്റിൽ Volyn meat cattle logo.png ഉക്രെയ്ൻ മാംസം
വോർഡർവാൾഡ് കാറ്റിൽ Noe vorderwaelder.jpg ടോറസ് ജർമ്മനി മാംസം പാൽ
വോസ്‌ജെസ് ടോറസ് ഫ്രാൻസ് മാംസം പാൽ

W[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
വാഗ്യു Wagyu.jpg ടോറസ് ജപ്പാൻ മാംസം Draught
വാഗുലി Waguli CriolloX1.jpg ടോറസ് USA മാംസം
വാങ്കസ് ടോറസ്/ഇൻഡിക്കസ് ഹൈബ്രിഡ് മാംസം
വെൽഷ് ബ്ലാക്ക് Welsh Black Cattle Aberdare Blog.jpg ടോറസ് വെയിൽസ് മാംസം
വെസ്റ്റേൺ ഫിൻ‌കാറ്റിൽ ടോറസ് ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് മാംസം പാൽ
വെസ്റ്റേൺ ഫ്ജോർഡ്
വെസ്റ്റേൺ റെഡ് പോൾഡ് ടോറസ് മാംസം പാൽ
വൈറ്റ് കോസെറസ് ടോറസ് മാംസം Draught
വൈറ്റ് ഫുലാനി ഇൻഡികസ് മാംസം
വൈറ്റ് ലാംഫൺ ഇൻഡികസ് തായ്ലൻഡ് Draught
വൈറ്റ് പാർക്ക് White Park.jpg ടോറസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ മാംസം പാൽ
വൈറ്റ്ബ്രെഡ് ഷോർത്തോൺ ടോറസ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ മാംസം

X[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
സിങ്ജിയാങ് ബ്രൗൺ ടോറസ്/മംഗോളിയൻ ഹൈബ്രിഡ് മാംസം പാൽ Draught

Y[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
യാകുട്ടിയൻ കാറ്റിൽ Yakutian Cattle 01 - Head-on.jpeg ടോറസ് റഷ്യ മാംസം പാൽ Draught
യാൻബിയൻ ടോറസ് ചൈന Draught
യാൻ യെല്ലോ
യുറിനോ ടോറസ് ഉക്രെയ്ൻ

Z[തിരുത്തുക]

Breed Image Subspecies Country/region of origin മാംസം പാൽ Draught Other
സുബ്രോൺ Zubron2.jpg ടോറസ്/വൈസെന്റ് ഹൈബ്രിഡ് പോളണ്ട് മാംസം Science

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "Native cow varieties of India - Biodiversity of India: A Wiki Resource for Indian Biodiversity". www.biodiversityofindia.org.
  2. "Rathi - India: Suratgarh Rajasthan
  3. "A.K. Fazlul Haque Bhuiyan, Department of Animal Breeding & Genetics, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh 2202, BANGLADESH"
  4. Sharma, Amit Kumar; മുതലായവർ (2004). "Molecular Characterization of Rathi and Tharparkar Indigenous Cattle (Bos indicus) Breeds by RAPD-PCR" (PDF). Asian-Australian Journal of Animal Science. 17 (9): 1204–1209. doi:10.5713/ajas.2004.1204.
  5. Nair, Madhavan (31 July 2010). "Milk of the indigenous Vechur cow beneficial to health" – via www.thehindu.com.
  6. Pillai, R. Ramabhadran (8 January 2012). "Study points to medicinal value of Vechur cow milk" – via www.thehindu.com.
  7. Shashidharan, A; Singh, R; Bhasker, S; Mohankumar, C (2011). "Physicochemical characterization and functional site analysis of lactoferrin gene of Vechur cow". Bioinformation. 6: 275–8. doi:10.6026/97320630006275. PMC 3124693. PMID 21738329.
  8. "News18.com: CNN-News18 Breaking News India, Latest News Headlines, Live News Updates". News18. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-02-20-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2018-12-24.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]