ഉൽപ്രേക്ഷ (അലങ്കാരം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളവ്യാകരണത്തിലെ ഒരു അർത്ഥാലങ്കാരമാണ്‌ ഉൽ‌പ്രേക്ഷ.

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

മലയാളത്തിൽ:

മറ്റൊന്നിൻ ധർമ്മയോഗത്താലതുതാനല്ലയോ ഇത്
എന്നു വർണ്ണ്യത്തിലാശങ്ക ഉൽപ്രേക്ഷാഖ്യയലംകൃതി

ഉദാഹരണം: മന്നവേന്ദ്ര വിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രനെപ്പൊലെ നിൻമുഖം

സംസ്കൃതത്തിൽ:

सम्भावना स्यादुत्प्रेक्षा व्स्तुहेतुफलात्मना।
സംഭാവനാ സ്യാദുൽ‌പ്രേക്ഷാ വസ്തുഹേതുഫലാത്മനാ।

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉൽപ്രേക്ഷ_(അലങ്കാരം)&oldid=2874472" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്