ഇലിയ ചാവ്ചവാഡ്‌സെ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ജോർജിയയിലെ റഷ്യൻ ഭരണകാലത്ത് ജോർജിയൻ സിവിൽ സൊസൈറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ജോർജിയയിലെ പൊതു വ്യക്തി, പത്രപ്രവർത്തകൻ, പ്രസാധകൻ, എഴുത്തുകാരൻ, കവി എന്നിവരായിരുന്നു പ്രിൻസ് ഇലിയ ചാവ്ചവാഡ്‌സെ (ജോർജിയൻ: 8 183; 8 നവംബർ 1837 - 12 സെപ്റ്റംബർ 1907). ജോർജിയയിലെ "സാർവത്രികമായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന നായകൻ" എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്.

"ടെർഗ്ഡാലുലെബി" എന്ന യുവ ബ intellect ദ്ധിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇലിയ ചാവ്ചവാഡ്‌സെ 2 ആധുനിക പത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു: സകാർട്ട്‌വെലോസ് മോംബെ, ഐവേറിയ. ജോർജിയയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ഘടന സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു - ലാൻഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ടിബിലിസി. 30 വർഷത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഈ ബാങ്കിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ജോർജിയയിൽ നടന്ന മിക്ക സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ, സാമ്പത്തിക, ജീവകാരുണ്യ പരിപാടികൾക്കും ധനസഹായം നൽകുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. "ജോർജിയക്കാർക്കിടയിൽ സാക്ഷരത വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൊസൈറ്റി" എന്ന ഫ foundation ണ്ടേഷനിൽ ഇലിയ ചാവ്ചവാഡ്‌സെ പങ്കെടുത്തു - ജോർജിയയിലെമ്പാടും സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ എൻ‌ജി‌ഒ-ടൈപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനാണിത്, അവർ ജോർജിയൻ ഭാഷ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ആളുകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും അവർ പഠിച്ചു. ജോർജിയയിലെ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ റസിഫിക്കേഷൻ നയത്തിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള വഴിയായിരുന്നു അത്. 1907 ൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇലിയ_ചാവ്ചവാഡ്‌സെ&oldid=3830092" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്