ഇരുതല പൈപ്പ്മത്സ്യം

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

ഇരുതല പൈപ്പ്മത്സ്യം
Double-ended Pipefish - Trachyrhamphus bicoarctatus.jpg
Double-ended Pipefish (T. bicoarctatus)
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Trachyrhamphus

Kaup, 1853

കടൽവാസിയായ ഒരു മൽസ്യമാണ് ഇരുതല പൈപ്പ്മത്സ്യം അഥവാ Double-ended Pipe Fish (Bentsick Pipeish). (ശാസ്ത്രീയനാമം: Trachyrhamphus bicoarctatus). ഐ യു സി എൻ പട്ടികപ്രകാരമുള്ള പരിപാലന സ്ഥിതി വേണ്ടത്ര പഠനം നടക്കാത്ത ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നാണ്.

കുടുംബം[edit]

സിഗ്നാത്തിഡെ (Syngnathidae) എന്ന കുടുബത്തിൽ പെട്ട, പെട്ട മൽസ്യമാണ് ഇവ. പൊതുവെ പൈപ്പ് പോലെ നീണ്ടു ഉരുണ്ട ശരീര പ്രകൃതി കാരണം ഇവ പൈപ്പ്മത്സ്യം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു . [1]

അവലംബം[edit]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[edit]

  • Myers, R.F., 1991. Micronesian reef fishes. Second Ed. Coral Graphics, Barrigada, Guam. 298 p. (Ref. 1602)

ഇതും കാണുക[edit]

കേരളത്തിലെ മൽസ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക