ആംഗ്ലോ സാക്‌സൺ ക്രോണിക്കിൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
The initial page of the Peterborough Chronicle

അഞ്ചാം ശതകം മുതൽ 1154 വരെയുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചരിത്രമടങ്ങുന്ന രേഖയാണ് ആംഗ്ലോ സാക്‌സൺ ക്രോണിക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. 890-നും 1155-നുമിടയിൽ ഈ രേഖയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു. സന്യാസാശ്രമങ്ങളിലെ കുറിപ്പുകൾ, കുടുംബപരവും സഭാസംബന്ധവുമായ രേഖകൾ (ഉദാ. ബീഡിന്റെ എക്ലീസിയാസ്റ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഒഫ് ദ ഇംഗ്ലിഷ് നേഷൻ) എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇവ രചിച്ചത്. ആൽഫ്രഡ് രാജാ(849-899)വിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തയ്യാറാക്കിത്തുടങ്ങി. ആംഗ്ലോ സാക്‌സൺ ആക്രമണം മുതൽ 1154 ൽ സ്റ്റീഫൻ രാജാവ് സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതുവരെയുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സമഗ്രചരിത്രം ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ക്രോണിക്കിളിന്റെ ഏഴു കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് [1] [2]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. http://books.google.com/books?id=F7sVAAAAYAAJ&pg=PA277#v=onepage&q&f=false Translation of this scanned page.]
  2. Bosworth, The Elements of Anglo-Saxon Grammar, p. 277

പുറtത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]