അന്തർജലീയധ്വാനികം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അന്തർജലീയധ്വാനികത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അവതരണം

ജലാന്തർഭാഗത്തെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉത്പാദനം, സഞ്ചരണം, ഗ്രഹണം എന്നീ പ്രക്രിയകളെക്കെറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് അന്തർജലീയധ്വാനികം. ജലത്തിൽ പ്രകാശ-റേഡിയോ തരംഗങ്ങളെപ്പോലെ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ അവശോഷിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ, നന്നേ കുറഞ്ഞതും വളരെ കൂടിയതുമായ ആവൃത്തികളുള്ള അൾട്രാസോണിക (ultrasonic) തരംഗങ്ങൾ ജലപാളികൾക്കിടയിലൂടെ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആഴമാപനം, ദിശാനിർണയം, വാർത്താവിനിമയം തുടങ്ങിയവയ്ക്കു മറ്റു ഗവേഷണങ്ങൾക്കും ഈ ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ജലത്തിലെ ശബ്ദവേഗം[തിരുത്തുക]

ജലത്തിൽ ശബ്ദവേഗം സെക്കന്റിൽ 1450 മുതൽ 1570 വരെ മീറ്റർ ആണ്. വായുവിൽ ഇത് 30 മീറ്റർ ആണ്. ഈ വേഗം ജലത്തിന്റെ താപം, ലവണത, മർദം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാനഘടകം താപമാണ്. 1ബ്ബഇ താപവ്യത്യാസത്തിന് ആനുപാതികമായി ശബ്ദവേഗം 4.5 മീറ്റർ/സെക്കന്റ് എന്ന തോതിൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നു. 1/1,000 ലവണത ശബ്ദവേഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന വ്യത്യാസത്തിന്റെ തോത് 1.3 മീറ്റർ/സെക്കന്റ് ആണ്. ആഴമടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വേഗവ്യത്യാസം 100 മീ. ന് 1.7/സെക്കന്റ് എന്ന നിരക്കിലുമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ ശബ്ദവേഗം കണക്കാക്കുന്നത് അവിടത്തെ താപം, ലവണത, മർദം എന്നിവയെല്ലാം പരിഗണിച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നു ശബ്ദമാപനത്തിന് വെലോസിറ്റോമീറ്റർ (Velocitometer) പ്രചാരത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട്.

ശബ്ദവാഹികൾ[തിരുത്തുക]

സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ് ഉപരിതലജലം ചൂടാവുന്നു. ക്രമേണ ഈ ചൂട് കീഴ്ത്തട്ടുകളിലേക്കു വ്യാപിക്കുന്നു. താപ വ്യത്യാസം മറ്റു ഭൌതിക-രാസഗുണങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതോടെ സമുദ്രജലം വേർതിരിച്ചറിയാവുന്ന അനേകം ജലപാളികളായിത്തീരുന്നു. പ്രത്യേക ജലപാളികളിൽ ശബ്ദവേഗം താരതമ്യേന അധികമായിരിക്കും. ഇത്തരം പാളികളെ ശബ്ദവാഹിക(Sound channel)ളെന്നു വിളിക്കുന്നു.

സൊഫാർ സമ്പ്രദായം[തിരുത്തുക]

ശബ്ദവാഹികകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സൊഫാർ സമ്പ്രദായ(Sofar=sound fixing & ranging system)ത്തിന്റെ സംവിധാനം. അപായത്തിൽപെടുന്ന നാവികർക്കും വൈമാനികർക്കും അടിയന്തര സഹായമെത്തിക്കുന്നതിൽ സൊഫാറിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. സമുദ്രത്തിലെ ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ ഗ്രഹിച്ച് അവയെ ശബ്ദവാഹികളിലൂടെ കടത്തി കരയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്വനഗ്രാഹികളിൽ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വൈദ്യുതബോയികൾ സമുദ്രത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ശബ്ദവാഹികപാളികളുടെ ആഴം വ്യത്യാസപ്പെട്ടാൽ തദനുസരണം സ്ഥാനവ്യതിചലനം വരുത്തുവാൻ ഉള്ള കഴിവും ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപകടത്തിൽപെട്ട കപ്പലുകൾക്കും വിമാനങ്ങൾക്കും, നിശ്ചിത ആഴത്തിലെത്തി സ്ഫോടനവിധേയമാവുന്ന ചെറുബോംബുകൾ വെള്ളത്തിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം ബോയികൾ സത്വരം ഗ്രഹിച്ച് ശബ്ദവാഹികകളിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയും, കരയിലെ സ്വനഗ്രാഹികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സഹായനടപടികൾ ഉടനടി എത്തിക്കുവാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു.

ഇതുകൂടികാണുക[തിരുത്തുക]

പ്പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

Heckert GNU white.svgകടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ അന്തർജലീയധ്വാനികം എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അന്തർജലീയധ്വാനികം&oldid=2280071" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്