അന്ത്യപ്രാസം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കവിതയിൽ ഓരോ പാദത്തിന്റെയും അവസാനം, അഥവാ ഓരോ പദത്തിന്റെയും അന്ത്യത്തിൽ, ഒരേ വർണം ആവർത്തിക്കുന്ന പ്രാസരീതിയാണ് അന്ത്യപ്രാസം. മറാഠിയിൽ വളരെ പ്രചാരമുള്ളതിനാൽ മഹാരാഷ്ട്ര പ്രാസമെന്നും ഇതിനു പേരുണ്ട്.

പദാന്ത്യത്തിൽ :

പദാന്ത്യത്തിൽ:

ഈരടിയുടെ അവസാനം മാത്രം എന്ന ക്രമത്തിലും വരാറുണ്ട്.

ആംഗലകവിതയെപ്പോലെ വിഷമപാദങ്ങളിൽ ഒരേ മട്ടിൽ, സമപാദങ്ങളിൽ ഒരേ മട്ടിൽ എന്നിങ്ങനെയും അന്ത്യപ്രാസമുണ്ട്:

കടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ അന്ത്യപ്രാസം എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അന്ത്യപ്രാസം&oldid=1039538" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്