അനാസാസി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Cliff Palace - Mesa Verde National Park - Colorado, USA - 30 July 2010.jpg

വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ അരിസോണ, ന്യൂ മെക്സിക്കോ, കോളറാഡോ, യൂട്ടാ എന്നീ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നിലവിലിരുന്ന സംസ്കാരത്തിന് പുരാവസ്തുശാസ്ത്രജ്ഞർ നല്കുന്ന സംജ്ഞ. അനാസാസി എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം പ്രാചീനർ എന്നാണ്. ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അരിസോണ, ന്യൂമെക്സിക്കോ, നെവാഡ, കോളറാഡോ, യൂട്ടാ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കളിമൺപാത്രങ്ങൾ, പ്യൂബ്ളോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരന്ന മേൽക്കൂരയുള്ള വസതികൾ എന്നിവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നു. സാങ്കേതിക രീതിയിൽ ജലസംഭരണവും വിതരണവും നടത്തിയിരുന്നുവെന്നുള്ളതിന് മതിയായ തെളിവുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കുട്ടകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, തൂവലുകൾ, രോമക്കുപ്പായങ്ങൾ മുതലായവ കണ്ടുകിട്ടിയവയിൽപ്പെടുന്നു. അനാസാസി അവശിഷ്ടങ്ങൾ

ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭഗവേഷകർ ഉത്ഖനനം ചെയ്തപ്പോൾ വളരെയധികം കുട്ടകൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തി. പിന്നീടു കളിമൺപാത്രങ്ങളും കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. തൻമൂലം അനാസാസിസംസ്കാരത്തിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുട്ട നിർമാതാക്കൾ (Basket makers) എന്നും കല്ലുകൊണ്ട് ബലവത്തായ വസതികൾ നിർമിച്ചവരെ ശൈലശൃംഗവാസികൾ (cliff dwellers) എന്നും പറഞ്ഞുവന്നു. ഇവർ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു, ആദ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നരവംശശാസ്ത്രജ്ഞനായ സി.സി. സെല്ട്സർ (C.C.Seltzer) കുട്ടനിർമാതാക്കളും ശൈലശൃംഗവാസികളും ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്നു സമർഥിച്ചു. ഇവരുടെ സംസ്കാരവും വർഗവും ഒന്നാണെന്ന അഭിപ്രായത്തിന് പരക്കെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

700 മുതൽ 1100 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സംസ്കാരം പ്യൂബ്ളോ സംസ്കാരമായി മാറി. ഗൃഹനിർമ്മാണരീതി വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു. കുട്ടികളുടെ ശിരസ്സിന്റെ രൂപം കൃത്രിമമായി ഭേദപ്പെടുത്തുക, കളിമൺപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, പരുത്തിവസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്യുക തുടങ്ങിയവ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സവിശേഷതകളാണ്. അടുത്ത രണ്ടു ശ.-ങ്ങളിൽ (1100-1300) അനാസാസിസംസ്കാരം അത്യുന്നതി പ്രാപിച്ചു. 'മഹത്തായ പ്യൂബ്ളോ കാലഘട്ട'മെന്ന് ഈ കാലയളവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാലത്ത് പല നിലകളിലുള്ള ഗൃഹങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. പരുത്തിവസ്ത്രനിർമ്മാണം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. കളിമൺപാത്രങ്ങളിൽ ചായപ്പണി നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായം പ്രചരിച്ചു. ഈ സംസ്കാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ യു.എസ്സിലെ ദേശീയസ്മാരക മന്ദിരങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുമായി സമ്പർക്കത്തിലായതോടെ അനാസാസി സംസ്കാരത്തിന് കോട്ടം തട്ടി.

കാലാന്തരത്തിൽ ഈ ജനത അവരുടെ വാസസ്ഥാനങ്ങൾ വിട്ട് അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റക്കാല(1400-1501)ത്താണ് ആദ്യകാല സ്പെയിൻകാർ ഈ ജനവിഭാഗക്കാരെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റെഡ് ഇന്ത്യൻമാർ അനാസാസിസംസ്കാരകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു കടന്നുവന്നതോടുകൂടി, ഇവരുടെ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ആക്കം വർധിച്ചു. തൻമൂലം അനാസാസിസംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ട പ്യൂബ്ളോ ഗ്രാമങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. പ്യൂബ്ളോകളുടെ ജീവിതരീതിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഹോപ്പി, സൂനി, അക്കോമ തുടങ്ങിയ റെഡ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാണാം. നോ: പ്യൂബ്ളോ സംസ്കാരം, റെഡ് ഇന്ത്യൻസ്

Heckert GNU white.svgകടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ അനാസാസി എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അനാസാസി&oldid=3508658" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്