ചെസ്സ് നിയമങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ചെസ്സ് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് ചെസ്സ് നിയമങ്ങൾ. ചെസ്സിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമല്ല, എന്നാൽ ചെസ്സിലെ ആധുനിക നിയമങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിലാണ്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭമെത്തുന്നതു വരെ നിയമങ്ങളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും, ഇന്നു കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള രൂപത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു.

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചെസ്സ്_നിയമങ്ങൾ&oldid=1993199" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്