ഹൈഷാൻസോറസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Heishansaurus
Temporal range: Late Cretaceous
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Superorder:
Order:
Suborder:
Infraorder:
Family:
Genus:
Heishansaurus

Bohlin, 1953
Species:
H. pachycephalus
Binomial name
Heishansaurus pachycephalus
Bohlin, 1953

ഒര്നിതിഷ്യൻ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ദിനോസർ ആയിരുന്നു ഹൈഷാൻസോറസ് . ഇത് വരെ വർഗ്ഗീകരണം തീർച്ച പെടുത്താത്ത ഒരു ദിനോസർ ആണ് ഇവ. ചൈനയിൽ നിന്നും ആണ് ഈ ഫോസ്സിൽ കണ്ടുകിട്ടിയിടുള്ളത്. ഇവ അങ്ക്യ്ലൊസൗർ ആണോ എന്ന സംശയം നിലനില്ക്കുന്നു , ഫോസ്സിൽ ആയി കിട്ടിയിടുള്ളത് തലയുടെ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ആണ് . ഏറ്റവും പുതിയ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം ഇവയെ നോമെൻ ഡുബിയം ആയി കണക്കാകുന്നു .[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. B. Bohlin, 1953, Fossil reptiles from Mongolia and Kansu. Reports from the Scientific Expedition to the North-western Provinces of China under Leadership of Dr. Sven Hedin. VI. Vertebrate Palaeontology 6. The Sino-Swedish Expedition Publications 37, 113 pp
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹൈഷാൻസോറസ്&oldid=2447018" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്