ഹസ്ത ഉത്താനാസനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഹസ്ത ഉത്താനാസനം

ഇംഗ്ലീഷിൽ Raised Hands Pose എന്നു പേര്.

  • കാലുകൾ ചേർത്തി നിൽക്കുക.
  • കൈകൾ തുടകളിൽ പതിച്ചു വയ്ക്കുക.
  • ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകൾ ഉയർത്തി പുറകിലേക്ക് പറ്റാവുന്നത്ര വളയുക.
  • ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് പഴയസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക.

ഗുണം[തിരുത്തുക]

  • കഴുത്തിനും പുറകിലെ പേശികൾക്കും അയവുകിട്ടുന്നു.
  • തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉത്തേജിക്കുന്നു.
  • പുറകിലെ പേശികളുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

യോഗപാഠാവലി- യോഗാചാര്യ ഗോവിന്ദൻ നായർ, ഡീ.സി. ബുക്സ്

Asana Pranayama Mudra Bandha -Swami Satyananda Saraswati

Yoga for health-NS Ravishankar, pustak mahal

Light on Yoaga - B.K.S. Iiyenkarngar

The path to holistic health – B.K.S. Iiyenkarngar, DK books

Yoga and pranayama for health – Dr. PD Sharma

</references>

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹസ്ത_ഉത്താനാസനം&oldid=1691910" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്