സ്ട്രക്ചേർഡ് കേബിളിങ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഡാറ്റാ സെൻറർ

ഒരു കൂട്ടം അംഗീകരിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ച് കെട്ടിടങ്ങളിലെ (ഓഫീസ്, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ..) വാർത്താവിനിമയ ശൃംഖല തീർക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കേബിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്ട്രക്ചേർഡ്_കേബിളിങ്&oldid=2666002" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്