സിനിമാ സംബന്ധിയായ മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സിനിമാ സംബന്ധിയായ മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക

പുസ്തകം എഴുതിയത് വർഷം പ്രസാധനം
കോവിലൻ എന്റെ അച്ചാച്ചൻ എം. എ. റഹ്മാൻ --- ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം
പരദേശി പി. ടി. കുഞ്ഞൂമുഹമ്മദ് --- ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം
ശയനം എം. പി. സുകുമാരൻ നായർ --- ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  • ചിന്തപബ്ലിഷേഴ്സ് കാറ്റലോഗ്
  • കറന്റ് ബുക്സ് ബുള്ളറ്റിൻ
  • എൻ. ബി. എസ്. ന്യൂസ്