സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെയും അവിഭാജ്യഘടകമാണ് ഭാഷ.അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷയ്ക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്നു വേർപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല.ഭാഷയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തെ സൂക്ഷമമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന പഠനശാഖയാണ് സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രം.സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന ഭാഷാശാസ്ത്രശാഖയാണ് സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രം.ഭാഷയെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമൂഹത്തിലെ മറ്റു ഘടകങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത്,അത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് എന്നെല്ലാം സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സാമൂഹികഭാഷാശാസ്ത്രം&oldid=2971290" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്