സഹതാപം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഒരു കുഞ്ഞ് പലപ്പോഴും മറ്റൊരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കരയും.

ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ വേദനാജനകമോ ആയ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഉത്‌ക്കണ്‌ഠയാണ് സഹതാപം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാരങ്ങൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ സമാനമായ വികാരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ സഹതാപം നിലനിൽക്കുകയും അങ്ങനെ അവർ വികാരം പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതലും സഹതാപം എന്നാൽ അസന്തുഷ്ടിയുടെയോ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയോ പങ്കുവയ്ക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് മറ്റ് പോസിറ്റീവായ വികാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നതും അർത്ഥമാക്കാം. വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ, "ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവി" എന്ന വാചകം പോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമോ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമോ ആയ വികാരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം. ഡേവിഡ് ഹ്യൂമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തിയുടെ വീക്ഷണകോണിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഈ സഹതാപപരമായ ഉത്കണ്ഠയെ നയിക്കുന്നത്.

സഹതാപത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ സഹാനുഭൂതിയുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ സമാനമല്ല. മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ സാങ്കൽപ്പിക കഥാപാത്രത്തിന്റെയോ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പങ്കിടാനുമുള്ള കഴിവാണ് സഹാനുഭൂതി. വ്യക്തികൾ സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് വാക്കാലുള്ള ആശയവിനിമയം. ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾക്കും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന വികാരങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും സഹതാപം ഉചിതമായ പ്രതികരണമായിരിക്കുന്നതിന്റെ നിലവിലെ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സഹതാപം&oldid=3824665" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്