സംവാദം:വായില്ല്യാംകുന്നു് ക്ഷേത്രം

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

അങ്ങനെ ആയില്യം കുന്നിലപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തെ സ്വന്തമാക്കാനായി വായില്ലാത്ത കുഞ്ഞ് പറയിക്കുണ്ടാക്കി... എന്തൊക്കെ ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭാവനാശക്തി അപാരം തന്നെ. --202.83.55.42 10:52, 29 ജൂലൈ 2008 (UTC)[മറുപടി]