സംവാദം:ചോളമണ്ഡലം കലാഗ്രാമം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇതിനും ഒരു നാനാർത്ഥതാൾ വേണം. ചോള സാമ്രാജ്യത്തേയും ഈ പേരിൽ വിളിക്കാറുണ്ട്. --ചള്ളിയാൻ 07:56, 9 ജൂൺ 2007 (UTC)

ഇന്ന് കല, കരകൌശല മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന വിദ്യാലയമായി ചോളമണ്ഡലം കലാഗ്രാമം അറിയപ്പെടുന്നു.

ചോളമണ്ഡലം ആർട്ടിസ്റ്റ് വില്ലേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് താനും. അവിടെ വിദ്യാലയം ഉണ്ടോ? വിദ്യാലയമായി അറിയപ്പെടാൻ കാരണമെന്താണ്? വിദ്യാലയം ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. ഡോ.മഹേഷ് മംഗലാട്ട് 01:57, 10 ജൂൺ 2007 (UTC)

അവിടെ വിദ്യാലയം ഇല്ല. (പ്രകൃതി തന്നെയാണ് വിദ്യാലയം എന്നാണ് ചോളമണ്ഡലം നടത്തിപ്പുകാർ പറയുന്നത്) തലക്കെട്ടു മാറ്റാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. http://www.chennaionline.com/toursntravel/placesofinterest/cholamandal.asp Simynazareth 07:52, 10 ജൂൺ 2007 (UTC)simynazareth