സംവാദം:ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ള

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

"സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചത്‌, മലയാളവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും, ഗവേഷണവും പെരുമയും - ചരിത്രത്തിൽ ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻ പിള്ളയുടെ ചെയ്‌തികളെ ഇങ്ങനെ കനക്കെ ചുരുക്കാം." അങ്ങനെ കുറുക്കിയാൽ അത് നിർഗുണ്യാദി കഷായമേ ആവൂ. Not4u 13:45, 9 ഏപ്രിൽ 2009 (UTC)