ശൂദ്രർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വർണ്ണാശ്രമ ധർമമനുസരിച്ച് നാലാമത്തെ വർണമാണ് ശൂദ്രർ.തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ബ്രാഹ്മണനോ, ക്ഷത്രിയനോ, വൈശ്യനോ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും ശൂദ്രരായിരുന്നു.അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതം പുരോഗതിയിലേക്ക് വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, മനുഷ്യർ കൃഷി ചെയ്യാനും, സമൂഹമായി ജീവിക്കാനും തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം പൂർണമായും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു.കൃഷിയിൽ നല്ല വിളവിന് മഴ, നല്ല കാലാവസ്ഥ പോലുള്ള പ്രകൃതിപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായിരുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രകൃതി ശക്തികളായ മഴയെയും, കാറ്റിനെയും, ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്ശ്വസിക്കുന്ന ശക്തികളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള കർമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.പൂജ പോലുള്ള ദേവതകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ശക്തികളെ സംപ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഇത് പോലുള്ള കർമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി ബൗദ്ധികപരമായി ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ചിലർ മുന്നോട്ട് വന്നതോടെ അത് അവരുടെ പ്രധാന ജോലിയായി തീർന്നു. ഈ വിഭാഗമായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർ അഥവാ വൈദികർ.

അടുത്തതായി ആധുനിക മനുഷ്യർ നേരിട്ടത് കൃഷി നശിപ്പിക്കാനെത്തുന്ന വന്യ മൃഗങ്ങളെയും,നാടോടികളും, ഭീകരരുമായിരുന്ന പ്രാകൃത മനുഷ്യരേയുമായിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്നും കൃഷിയെയും, സമ്പത്തിനും, ജനങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണം തയ്യാറായി ശാരീരികമായി ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള മറ്റു ചിലരും മുന്നോട്ടു വന്നു. ആ ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്തു. ഇവരായിരുന്നു ക്ഷത്രിയർ.

മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം കൃഷി ഭൂമിയും, കാലികളും സ്വന്തമായി ഉള്ളവരായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാനാവശ്യമായ ധാന്യങ്ങളും, ഉൽപ്പനങ്ങളുമെല്ലാം ഇവരായിരുന്നു ഉല്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നതും വിപണനം ചെയ്തിരുന്നതും. ഇവർ വൈശ്യർ എന്നറിയപ്പെട്ടു.

ഈ മൂന്ന് തൊഴിലുകളും ചെയ്യാതെ വൈശ്യരുടെയടക്കമുള്ള ജോലികൾ ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്തിരുന്ന ജോലിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവരായിരുന്നു ശൂദ്രർ. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യാപാരിയുടെ കണക്കപ്പിള്ളയായി ജോലി ചെയ്തയാൾ വർണ്യവ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ശൂദ്രനായിരുന്നു.

എന്നാൽ വർണ്യവ്യവസ്ഥ ജാതീയതയിലേക്ക് അധഃപതിച്ചപ്പോൾ ശൂദ്രന്മാരിൽ ഒരു പക്ഷം നാല് വർണ്യത്തിലും പെടാതെയായി. ഇവരെ അവർണർ എന്ന് വിളിച്ചു പോന്നു.

ഋഗ്വേദപ്രകാരം പുരുഷന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നും ആണ് ശൂദ്രർ ജനിക്കുനത് എന്നാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പാദത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉള്ള വിഭാഗം, അഥവാ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗം ആണ് ശൂദ്രൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആലങ്കാരിക അർത്ഥം. സേവനസന്നദ്ധത ഉള്ളവനെന്നും ശോചിക്കുന്നവൻ എന്നും ശൂദ്രന് അർത്ഥം ഉണ്ട്.

ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം അഥവാ ജാതീയത ശക്തമായതോടെ നായർ വിഭാഗം ബ്രാഹ്മണ-ക്ഷത്രിയരുടെ(ഭരണാധികാരികളുടെ)സേവകരായി തീർന്നു.ബ്രാഹ്‌മണ ഭവനങ്ങളിൽ കാര്യസ്ഥന്മാരായും, സേവകരായും ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നായന്മാരെ ബ്രാഹ്മണർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് "ശൂദ്രർ" എന്നായിരുന്നു.

ഋഗ്വേദത്തിലെ പുരുഷസൂക്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.

കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇന്തോ ആര്യന്മാരായ പൗരാണിക ശൂദ്ര വിഭാഗം ഇല്ല.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] ബ്രാഹ്മണ കുടിയേറ്റ കാലത്ത് ദ്രാവിഡ വർഗത്തിലെ ഭരണ വർഗ്ഗത്തെ ആദ്യം ശൂദ്രരായും പിന്നീട് ക്ഷത്രിയരായും ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് സ്വാംശീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്.[1][2] കേരളത്തിൽ നായർ വംശത്തെ്ത ചില ഉപജാതി ശൂദ്ര പരിഗണിച്ച് പോരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ ആഭിജാത്യ ശൂദ്രർ, അനാഭിജാത്യ ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] നായന്മാർക്ക് താഴെ ഉള്ള അവർണ്ണ ജാതികളെ ഈഴവ ഉൾപ്പടെ ഉള്ളവരോട് തൊട്ടുകൂടായ്മ അഥവാ അയിത്തം കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് പൂണൂൽ..." mathrubhumi.com.
  2. "Of cows, courts and princes". thehindu.com.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശൂദ്രർ&oldid=3568571" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്