ശിലാവിജ്ഞാനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കട്ടിയുള്ള ഭൂമിയുടെ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ശിലാ വിജ്ഞാനം. ഇത് ജീവന്റെ ഉല്പത്തി, പഴയ കാലത്തെ കാലാവസ്ഥ, ഭുവൽക്കചലനം ഇവയ്ക്കുള്ള പ്രാഥമിക തെളിവുകൾ നൽകുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശിലാവിജ്ഞാനം&oldid=2932357" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്