ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ചോദ്യം ചെയ്യൽ, ഭൌതീക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നീരീക്ഷണം, പരീക്ഷണം, പരികല്പനകളുടെ രൂപീകരണം, വിശകലനം തുടങ്ങിയ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹ്യമായും വ്യക്തിപരമായും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതരീതിയാണ് ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ശാസ്ത്രീയ_മനോഭാവം&oldid=2303354" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്