വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ഇന്ത്യയുടെ അന്റാർട്ടിക്കാ പരിപാടി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തലക്കെട്ട് അക്ഷരത്തെറ്റാണോ?--Arjunkmohan (സംവാദം) 07:42, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)

അക്ഷരത്തെറ്റായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ.--117.218.66.74 10:17, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)