വർഗ്ഗം:CS1 maint: Uses authors parameter

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

This is a tracking category for CS1 citations that use |authors=. Aliases of |authors= are not made part of this category.

Author names assigned to |authors= (or any of its aliases) are not made part of the template's COinS metadata. For this reason, use of |authors= is discouraged. The enumerated author list parameters |authorn=, or |lastn= / |firstn=, or, where appropriate, |vauthors=, are to be preferred.

Pages in this category should only be added by Module:Citation/CS1.


By default, Citation Style 1 and Citation Style 2 error messages are visible to all readers and maintenance messages are hidden from all readers.

To display maintenance messages, include the following text in your common CSS page or your specific skin's CSS page (common.css and skin.css respectively):

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* display Citation Style 1 maintenance messages */

To display hidden-by-default error messages:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* display hidden Citation Style 1 error messages */

Even with this CSS installed, older pages in Wikipedia's cache may not have been updated to show these error messages even though the page is listed in one of the tracking categories. A null edit will resolve that issue.

To hide normally-displayed error messages:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* hide Citation Style 1 error messages */

You can personalize the display of these messages (such as changing the color), but you will need to ask someone who knows CSS or at the technical village pump if you do not understand how.

"CS1 maint: Uses authors parameter" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു താൾ മാത്രമാണുള്ളത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:CS1_maint:_Uses_authors_parameter&oldid=2854512" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്