വർഗ്ഗം:ഐ.യു.സി.എൻ. ചുവന്ന പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പരിപാലനസ്ഥിതി[തിരുത്തുക]

ഐ.യു.സി.എൻ. (റെഡ് ലിസ്റ്റ്) കണക്കുപ്രകാരം ജീവികളുടെ പരിപാലനസ്ഥിതി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Extinction Extinction Extinct in the Wild Critically Endangered Endangered species Vulnerable species Near Threatened Threatened species Least Concern Least ConcernIUCN conservation statuses

IUCN Red List 1994 (v2.3) categories

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 8 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 8 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.