വി പി ഒറിയന്റൽ ഹൈസ്കൂൾ, ചൊക്ലി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി താലൂകിലെ ചൊക്ലി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിൽ സ്തിഥി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം ആണ് വി പി ഒറിയന്റൽ ഹൈസ്കൂൾ, ചൊക്ലി. സംസ്കൃതം,ഹിന്ദി, അറബിക്,മലയാളം തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.