വിവര തത്വശാസ്ത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രവും വിവരശാസ്ത്രവും വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയും തത്ത്വശാസ്ത്രവും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഉയരുന്ന മാനസിക സങ്കൽപങ്ങളെയോ ആശയങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണപഠനമാണ് വിവര തത്ത്വശാസ്ത്രം (philosophy of information (PI)

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

വിവര തത്ത്വശാസ്ത്രം കൃത്രിമബുദ്ധി, വിവരത്തിന്റെ യുക്തി, സൈബർനെറ്റിക്സ്, സാമൂഹ്യസിദ്ധാന്തം, സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രം, ഭാഷാപഠനം, വിവരപഠനം എന്നിവയിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്.

വിവരത്തിന്റെ യുക്തി

സൈബർനെറ്റിക്സ്

ഭാഷാപഠനവും വിവരപഠനവും

റഫറൻസ്[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിവര_തത്വശാസ്ത്രം&oldid=3645257" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്