വിപണനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഈ താളിന്റെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ ഫലകം ഇവിടെ ചേർത്തയാൾ ഈ താളും അതിന്റെ സം‌വാദതാളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും അതിനു ഒരു തീരുമാനമാവും വരെ അത് നീക്കം ചെയ്യരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിഷയസൂചിക സമയബന്ധിതമല്ല. ഈ താളിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ സമവായം സാധ്യമല്ല എന്നു കണ്ടാലോ വേണമെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഫലകം താൾ നീക്കുന്നതിനു മുന്നേ നീക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

മാനേജ്‌മെന്റിൻറ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രവർത്തനാതമക ധർമ്മങ്ങളിലൊന്നാണ് വിപണനം.ഉത്പാദിപിച്ച സാധനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭൃമാക്കുന്ന പ്രകൃയയാണത്.ഉത്പാദിപിച്ച സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുക,ഉത്പാദിപിച്ച സഥലത്തുനിന്ന് ഉപഭോഗത്തിൻറ്റെ സ്ഥലത്തെ ക്ക് എത്തിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ പെടുന്നു.ഉത്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടത് ഉണ്ട്.ഉത്പന്നങ്ങൾ ഫാക്ടറിയിൽനിന്നും ഉപഭോക്താവിൻറ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിപണനത്തിൻറ്റെ പരിധിയിൽ വരും.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിപണനം&oldid=4023882" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്