വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:സ്വാഗതം (Welcome)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ താൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട് സമയമായി. പുതിയ യൂസേർസിനു ഒട്ടും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല ഇതു. നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദർ ഒന്നു ഒത്തു ശ്രമിച്ചേ. --Shiju Alex 08:23, 3 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

ഒരു പ്രധാന കാര്യം. വിക്കിയിൽ മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ ശരിക്കു കാണാൻ വയ്യാത്ത ഉപയോക്താകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നതു. അതിനാൽ 1. ഈ താൾ മലയാളീകരിക്കരുത്

2. സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കി സരളമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണം വിശദീകരണം.

സംഗതി എഴുതി കിട്ടിയാൽ സരളമായ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആക്കുന്ന പണി ഞാൻ ചെയ്യാം. --Shiju Alex 08:27, 3 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)

മലയാളം വായിക്കാനറിയാത്തവൻ പിന്നെങ്ങനെ സ്വാഗതം എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കും? --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 14:23, 6 സെപ്റ്റംബർ 2007 (UTC)