വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:പഞ്ചസ്തംഭങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

നയങ്ങൾ എഴുതിവക്കാൻ എളുപ്പമാണ്‌. അത് പാലിക്കാനാണ്‌ ബുദ്ധിമുട്ട്. --ചള്ളിയാൻ 08:16, 12 ജൂൺ 2007 (UTC)

ക്ഷമിക്കുക, നയങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതെവിടെ എന്ന് കാട്ടിത്തന്നാൽ ഇനി പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 06:13, 27 ജൂൺ 2007 (UTC)

താങ്കൾ പാലിച്ചില്ല എന്നല്ല ധ്വനി. ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാവാം. --202.83.55.108 06:45, 27 ജൂൺ 2007 (UTC)

“സഹവിക്കിപീഡിയരോട് താങ്കൾക്ക് എത്ര യോജിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അവരെ ബഹുമാനിക്കുക“ ഇത് പലരും പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. --202.83.55.108 06:51, 27 ജൂൺ 2007 (UTC)
അങ്ങനെ പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒക്കെ WP:NPA എന്ന് ചേർക്കുക. മൃദുവായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. Simynazareth 06:58, 27 ജൂൺ 2007 (UTC)simynazareth

പഞ്ചപ്രമാണങ്ങൾ /പഞ്ചസ്തംഭങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പഞ്ചപ്രമാണങ്ങൾ എന്നത് പഞ്ചസ്തംഭങ്ങൾ എന്നോ മറ്റോ മാറ്റുന്നതാവും നല്ലത്. എല്ലാ വിക്കിപീഡിയകൾക്കും ഉള്ള പൊതു നയമാകുമ്പോൾ ഒരേ പേരു തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാവും നല്ലത്--പ്രവീൺ:സംവാദം‍ 08:00, 1 ജൂലൈ 2007 (UTC)

പഞ്ചസ്തംഭങ്ങൾ (File pillars) ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. --സാദിക്ക്‌ ഖാലിദ്‌ 08:25, 1 ജൂലൈ 2007 (UTC)
ഞാനും പിന്താങ്ങുന്നു. Simynazareth 09:02, 1 ജൂലൈ 2007 (UTC)simynazareth