വിക്കിപീഡിയ:TWA/1/Bio/1

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മൂന്ന്...രണ്ട്...ഒന്ന്...ഗാലക്ടിക് ചാലഞ്ച്!
TWA small circles.svg TWA small circles.svg TWA small circles.svg

അത്ര ശരിയായില്ല...

TWA unicorn fail.png
സ്വകാര്യതയെയും സുരക്ഷയെയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിലമതിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല ആശയമാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് ഒരു വലിയ സ്ഥലമാണ്, മിക്ക ആളുകളും തികച്ചും സൗഹാർദ്ദപരമായാണ് ഇടപെടുന്നതെങ്കിലും, സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ പങ്കിടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം ... എപ്പോഴും..


വീണ്ടും പരിശ്രമിക്കുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:TWA/1/Bio/1&oldid=3402903" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്