വാസ്തുവിദ്യയുടെ ചരിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
തോമസ് കോളിന്റെ വാസ്തുശില്പിയുടെ സ്വപ്നം എന്ന ചിത്രം(1840)

ദേശം, സമയം, സംസ്കാരം എന്നിവയ്ക്കനുസൃതമായ് വാസ്തുവിദ്യയുടെ വികാസ ചരിത്രം വ്യത്യാസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നവീനശിലായുഗ വാസ്തുവിദ്യ[തിരുത്തുക]

Excavated dwellings at Skara Brae


പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ നവീനശിലായുഗത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വാസ്തുവിദ്യയാണിത്. ക്രിസ്തുവിനും 10000 വർഷങ്ങൾ മുൻപ് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിൽ നവീനശിലായുഗം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെനിന്ന് പിന്നീട് മറ്റുദേശങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിച്ചു.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]

പ്രാചീന മധ്യപൗരസ്ത്യദേശ വാസ്തുവിദ്യ[തിരുത്തുക]

പ്രാചീന മെസോപൊട്ടേമിയ[തിരുത്തുക]

പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ വാസ്തുവിദ്യ[തിരുത്തുക]

പ്രാചീന ഈജിപ്റ്റുകാരുടെ വാസ്തുവിദ്യയാണ് പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ വാസ്തുവിദ്യ (Ancient Egyptian architecture). ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച സംസ്കാരമാണ് പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം. നൈൽ നദിയുടെ ഇരുകരകളിലുമായ് നിരവധി നിർമ്മിതികൾ പ്രാചീന ഈജിറ്റുകാർ പണിതുയർത്തി. ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും സുപ്രസിദ്ധവുമായ നിർമിതികളാണ് ഗിസയിലെ പിരമിഡും സ്ഫിങ്ക്സും.