വരാഹകല്പവൃത്താന്തവർണ്ണനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മഹാപുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നായ സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ ഒരു വർണ്ണനയാണ് വരാഹകല്പവൃത്താന്തവർണ്ണനം.മാർക്കണ്ഡേയൻ ഇതു വിവരിയ്ക്കുന്നതായാണ് ആഖ്യാനം.

കഥ[തിരുത്തുക]

ലോകം മുഴുവൻ സംഹരിച്ച ശേഷം ശങ്കരൻ പ്രളയജലത്തിൽ ശയിയ്ക്കുകയാണെന്നു മാർക്കണ്ഡേയൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദത്തിനു സമീപം ഉമയെയും കാണുന്നു.ഉറക്കമുണർന്ന മഹാദേവൻ കൈകൾ കൊണ്ട് ജലത്തെ ഇളക്കിമറിച്ചു. ജഗത് വെള്ളത്തിനടിയിലാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ദേവൻ ഉടൻ വരാഹരൂപം ധരിക്കുന്നു.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. സ്കന്ദമഹാപുരാണം. ഡി.സി. ബുക്ക്സ്. പേജ്.1668.