ലോൺ സിൻഡികേഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കക്ഷിയുടെ പദ്ധതിച്ചെലവുകൾക്കും,പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനും ആവശ്യമായ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി,വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിക്ഷേപസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുകയും അതിനുവേണ്ട ക്റമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ലോൺ സിൻഡിക്കേഷൻ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലോൺ_സിൻഡികേഷൻ&oldid=3415406" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്