ലോങ് മാർച്ച് (റോക്കറ്റ് പരമ്പര)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ലോങ് മാർച്ച്(റോക്കറ്റ് പരമ്പര) ചൈനയുടെ റോക്കറ്റുവിക്ഷേപണികളുറ്റെ പരമ്പരയുടെ പേരാണ്. ചൈന ആക്കാദമി ഓഫ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജിയാണീ റോക്കറ്റുകൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതും. വിഡേശരാജ്യങ്ങളുറ്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ഇവയെ എൽ. എം. എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ വിളിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രാദേശികമായി സി. ഇസെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസിൽ ചാങ് ഷെങ് (ലോങ് മാർച്ച്) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ്. മാവോയുടെ കാലത്ത് ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ലോങ് മാർച്ചിനെ അനുസ്മരിക്കാനാണ് ഈ പേർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

പേലോഡ്[തിരുത്തുക]

ഇന്ധനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

തരം[തിരുത്തുക]

The Long March rockets are organized into several series:

Model Status Stages Length
(m)
Max. diameter
(m)
Liftoff mass
(t)
Liftoff thrust
(kN)
Payload
(LEO, kg)
Payload
(GTO, kg)
Long March 1 Retired 3 29.86 2.25 081.6 1,020 300 -
Long March 1D Retired 3 28.22 2.25 081.1 1,101 930 -
Long March 2A Retired 2 31.17 3.35 190 2,786 1,800 -
Long March 2C Active 2 35.15 3.35 192 2,786 2,400 -
Long March 2D Active 2 33.667
(without shield)
3.35 232 2,962 3,100 -
Long March 2E Retired[1] 2 (plus 4
Strap-on boosters)
49.686 7.85 462 5,923 9,500 3,500
Long March 2E(A) In development[2] 2 (plus 4
Strap-on boosters)
53.60 N/A 695 8,910 14,100 -
Long March 2F Active 2 (plus 4
Strap-on boosters)
58.34 7.85 480 5,923 8,400 3,370
Long March 3 Retired[1] 3 43.8 3.35 202 2,962 5,000 1,500
Long March 3A Active 3 52.52 3.35 241 2,962 8,500 2,600
Long March 3B Active 3 (plus 4
Strap-on boosters)
54.838 7.85 426 5,924 12,000 5,100
Long March 3B/E Active 3 (plus 4
Strap-on boosters)
56.326 7.85 458.97 ? ? 5,500
Long March 3B(A) In development 3 (plus 4
Strap-on boosters)
62.00 7.85 580 8,910 13,000 6,000
Long March 3C Active 3 (plus 2
Strap-on boosters)
55.638 7.85 345 4,443 ? 3,800
Long March 4A Retired 3 41.9 3.35 249 2,962 4,000 (SSO)
1,500
Long March 4B Active 3 44.1 3.35 254 2,971 4,200 (SSO)
2,200
Long March 4C Active 3   3.35   2,971? 4,200 (SSO)
2,800
Long March 5[3][4] In development[5][6][7] 3 N/A N/A N/A N/A 25,000 14,000
Long March 6[8][9] Active 3           (SSO)
500
Long March 7 In development 2 57 3.35 594 7200 13,500 7000[10]
Long March 8 In study              
Long March 9 In study     8 to 10[11] 3000   130,000 50,000
Long March 11 Active 3 solid( +1 liquid?) 20.8 ~2 58     (SSO)
350
2A 2C 2D 2E 2F 3 3A 3B 3C 4A 4B 4C

തുടക്കം[തിരുത്തുക]

വിക്ഷേപണത്തറകൾ[തിരുത്തുക]

വാണിജ്യവിക്ഷെപണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണൂ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 "CZ". Astronautix.com. Retrieved 2010-08-10.
 2. "CZ-2EA地面风载试验". 中国空气动力研究与发展中心. February 4, 2008. Archived from the original on 2009-02-13. Retrieved June 30, 2008.
 3. "cz5". SinoDefence.
 4. "CZ-NGLV". astronautix.com.
 5. "让年轻人与航天事业共同成长". 中国人事报. March 14, 2008. Archived from the original on 2011-10-04. Retrieved July 19, 2008.
 6. 中国科学技术协会 (2007). 航天科学技术学科发展报告. Beijing, PRC: 中国科学技术协会出版社. p. 17. ISBN 7504648663. Archived from the original on 2008-09-11. Retrieved 2016-04-24.
 7. "国际空间大学公众论坛关注中国航天(3)". People Daily. July 11, 2007. Archived from the original on 2016-03-03. Retrieved July 13, 2007.
 8. "China starts developing Long March 6 carrier rockets for space mission _English_Xinhua". News.xinhuanet.com. September 6, 2009. Retrieved 2010-08-10.
 9. "ChangZheng 6 (Long March 6) Launch Vehicle". SinoDefence.com. February 20, 2009. Retrieved 2010-08-10.
 10. "长征七号运载火箭". baidu.com.
 11. "China develops new rocket for manned moon mission: media". spacedaily.com.