റബർ ബാൻഡ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള റബർ ബാൻഡുകൾ.

പ്രകൃതിദത്തമായതോ കൃത്രിമമായതോ ആയ ഒരു ഇലാസ്തിക വസ്തുവിനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട വളയമാണ് റബർ ബാൻഡ്. ഒന്നിലെറെ വസ്തുക്കളെ റബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചേർത്തു വയ്ക്കാം. 1843-ൽ തോമസ് ഹാൻകുക്കാണ് റബർ ബാൻഡ് ആദ്യമായി നിർമിച്ചത്. ഇവ വൾക്കനൈസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 1845-ൽ തോമസ് പെറി റബർ ബാൻഡിന് കുത്തകാവകാശം (Patent) നേടി. ആദ്യകാല റബർ ബാൻഡുകൾ ഉണങ്ങിയ റബറിൽ നിന്നാണ് നിർമിച്ചിരുന്നത്.

റബർ പാലോ ഉണങ്ങിയ റബറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് റബർ ബാൻഡ് നിർമ്മിക്കുന്നു. റബർ പാലിൽ നിന്ന് നിമജ്ജന പ്രക്രിയയിലൂടെ (Dipping) ഏറ്റവും ചെലവു കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ റബർ ബാൻഡ് നിർമ്മിക്കാം. ഉണങ്ങിയ റബറിൽ നിന്ന് റബർ ബാൻഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായി ചേർത്തെടുത്ത റബർ-രാസവസ്തു മിശ്രിതത്തെ (റബർ കോംപൗണ്ട് - Rubber Compound) ഒരു എക്സ്ട്രുഡറിലൂടെ കുഴൽ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ റബർ കുഴലിനെ അനുയോജ്യമായ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ലോഹ കുഴലിൽ (Mandrel) ഏറ്റി നീരാവി അറയിലടച്ച് (Steam chamber) വൾക്കനൈസ് ചെയ്തതിനുശേഷം അനുയോജ്യമായ അളവിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു.

റബർ പാലിൽ നിന്നുള്ള റബർ ബാൻഡ് നിർമ്മാണം[തിരുത്തുക]

ഈർപ്പ ഘനീഭവന (Wet coagulation) രീതിയാണ് റബർ പാലിൽ നിന്നുള്ള റബർ ബാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന് വ്യാപകമായുപയോഗിക്കുന്നത്. ഈർപ്പ ഘനീഭവന രീതിയിൽ ഒരു അച്ചിനെ ഘനീകാരക ലായനിയിൽ മുക്കിയെടുത്തതിനുശേഷം റബർ പാൽ സംയുക്തത്തിൽ (Latex compound) നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നു (മുക്കുന്നു). ഘനീകാരകം മൂലം അച്ചിനോടു ചേർന്നുള്ള റബർ പാൽ അസ്ഥിരമാകുകയും അച്ചിനെ മൂടുന്ന റബറിന്റെ ഒരു പാട (റബറിന്റെ അവക്ഷിപ്തം) രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. റബർ പാടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കനം ലഭിക്കുന്നതു വരെ ഈ പ്രക്രിയ ആവർത്തിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം രൂപപ്പെട്ട റബർ അവക്ഷിപ്തത്തെ (Deposit) അച്ചോടുകൂടെ തന്നെ ഉണങ്ങുന്നു. ഉണങ്ങിയ റബർ അവക്ഷിപ്തത്തെ അച്ചിൽനിന്ന് ഊരിയെടുത്ത് തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വൾക്കനൈസ് ചെയ്യുന്നു. വൾക്കനൈസ് ചെയ്ത റബർ കുഴലിനെ അനുയോജ്യമായ അളവിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് റബർ ബാൻഡ് ആയുപയോഗിക്കുന്നു.

റബർ പാലിനെ തയ്യാറാക്കൽ [Preparation of Latex][തിരുത്തുക]

അമോണിയ ചേർത്ത് സംരക്ഷിച്ച പ്രകൃതിദത്ത റബർ പാലാണ് റബർ ബാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിദത്ത റബർ പാലിൽ റബറിൻറെ അംശം പരമാവധി 40% വരെയാണ്. നിമജ്ജന പ്രക്രിയയിൽ അച്ചിൻറെ പുറത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന അവക്ഷിപ്തത്തിൻറെ കനം റബർ പാലിലുള്ള റബറിൻറെ അംശത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലാഭകരമായ രീതിയിൽ നിമജ്ജന പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതിന് റബർ പാലിലുള്ള റബറിൻറെ അളവ് വർദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി റബർ പാലിനെ കൊഴുപ്പിക്കലിന് ( ക്രീമിങ്ങ് - Creaming)വിധേയമാക്കുന്നു.

വളരെ നേർമയായി പൊടിച്ച പുളിങ്കുരുവാണ് ക്രീമിങ്ങ് ഏജൻറ് ആയുപയോഗിക്കുന്നത്. വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രീമിങ്ങ് നടത്തുന്നതിന് ആദ്യമായി വീപ്പകളിൽ നിന്ന് റബർ പാലിനെ ഒരു വലിയ ടാങ്കിലേക്കു മാറ്റി സ്റ്റിറർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഇളക്കിയതിനു ശേഷം 12 മുതൽ 24 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അനക്കാതെ വയ്ക്കുന്നു. റബർ പാലിലുള്ള സാന്ദ്രതയേറിയ അഴുക്കുവസ്തുക്കൾ ടാങ്കിൽ അടിയുന്നു. ഇത് സ്ലഡ്ജ് (Sludge) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതിനു ശേഷം ടാങ്കിൻറെ അടിയിൽ നിന്ന് 5 മുതൽ 10 സെൻറിമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന് റബർ പാലിനെ ഊറ്റിയെടുത്ത് ക്രീമിങ്ങ് ടാങ്കിലേയ്ക്ക് മാറ്റുന്നു.

ക്രീമിങ്ങിനായി റബർ പാലിലേയ്ക്ക് 3% മുതൽ 5% വരെ വീര്യമുള്ള പുളിങ്കുരു പൊടിയുടെ ലായനി ചേർത്ത് കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ നന്നായി ഇളക്കിയതിനുശേഷം 48 മണിക്കൂർ അനക്കാതെ വയ്ക്കുന്നു. ക്രീമിങ്ങ് നടക്കുന്നതിൻറെ ഫലമായി റബർ കണികകൾ മുകളിലേയ്ക്ക് ഊറിക്കൂടുകയും റബർ കണികകൾ വളരെ കുറവായ തെളി (Serum) ടാങ്കിൻറെ അടിയിൽ തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രീമിങ്ങിൽ തിരിഞ്ഞ തെളിയെ ഊറ്റി മാറ്റിയതിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന കൊഴുത്ത റബർ പാലിലുള്ള (Creamed Latex) റബറിൻറെ അളവ് ( ഡ്രൈ റബർ കണ്ടൻറ് - Dry Rubber Content) പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ അമ്മോണിയ ചേർക്കുന്നു. ഡ്രൈ റബർ കണ്ടൻറിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു രാസവസ്തുക്കൾ ഡിസ്പേർഷനായോ എമൽഷനായോ ചേർക്കുന്നു. റബർ പാലിനെ ഇളക്കികൊണ്ട് സാവകാശമായാണു രാസവസ്തുക്കൾ ചേർക്കുന്നത്. രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്തതിനുശേഷം റബർ പാൽ രാസവസ്തു മിശ്രിതത്തിനെ കുറഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂർ നന്നായി ഇളക്കുന്നു. റബർ പാൽ രാസവസ്തു മിശ്രിതത്തെ (ലാറ്റെക്സ് കോമ്പൗണ്ട് - Latex Compound) നിമജ്ജനത്തിനായി (dipping) നിമജ്ജന ടാങ്കിലേയ്ക്കു (Dipping Tank) മാറ്റുന്നു.

റബർ ബാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള റബർ പാൽ - രാസവസ്തു മിശ്രിതത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന സൂത്രവാക്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിധമാണ്.

# പദാർത്ഥം അളവ്(100 റബറിന്)
1. ക്രീംഡ് ലാറ്റെക്സ് 100
2. 20% വൾകാസ്റ്റാബ് ഡി പേസ്റ്റ് 0.2
3. 50% സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ഡിസ്പേർഷൻ 1.0
4. 50% ZDC ഡിസ്പേർഷൻ 1.0
5. 50% സൾഫർ ഡിസ്പേർഷൻ 2.0
6. 50% ചൈനാ ക്ലേ ഡിസ്പേർഷൻ 10 - 20
7. നിറം ആവശ്യത്തിന്

മറ്റു റബർ ഉത്പന്നങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായുപയോഗിക്കുന്ന നിരോക്സീകാരികൾ (ആൻറി ഓക്സിഡൻറുകൾ - Antioxidants) ചുരുങ്ങിയ ഉപയോഗകാലം മാത്രമുള്ള റബർ ബാൻഡിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കറില്ല.

ചില നിർമാതാക്കൾ ചെലവുചുരുക്കുന്നതിനായി ഡിസ്പേർഷനും എമൽഷനും പകരം രാസവസ്തുക്കളുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള ഒരു കുഴമ്പുണ്ടാക്കി ചേർക്കാറുണ്ട്. ഇത് റബർ ബാൻഡിന് മാത്രമാണ് ബാധകം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=റബർ_ബാൻഡ്&oldid=2285526" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്