രാജ്ഗുരു പ്രിയോ രത്ന മഹത്തര

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Rajguru Priyo Ratana Mahathera
Rajguru Priyo Ratana Mahathera
മതംBuddhism
വിദ്യാഭ്യാസംTheravada
Personal
ജനനം1879
Unknown Chittagong Hill Tracts British India (now Bangladesh)
മരണം1954
Rangamati, East Pakistan (now Bangladesh)
Religious career
അദ്ധ്യാപകൻUnKnown

ബീഹാറിലെ ചക്മ രാജിലെ രാജ്ഗുരു എന്നു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബുദ്ധ ഗുരുവും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും ബുദ്ധമത പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോയ ആദ്യത്തെ ടാൻചാംഗ്യ സന്യാസിയും ആയിരുന്നു രാജ്ഗുരു പ്രിയോ രത്ന മഹത്തര.

അവലംബം[തിരുത്തുക]