രാജുവെഡല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ തോടിരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് രാജുവെഡല .

വരികൾ[തിരുത്തുക]

പല്ലവി[തിരുത്തുക]

രാജുവെഡല ജൂതാമുരാരേ കസ്തൂരിരംഗ

അനുപല്ലവി[തിരുത്തുക]

തേജിനെക്കി സമസ്ത രാജുലൂഡിഗമുസേയ
തേജരില്ലു നവരത്നപു ദിവ്യഭൂഷണമുലിഡിരംഗ

ചരണം[തിരുത്തുക]

കാവേരിതീരമുനനു പാവനമഗുരംഗപുരിനി
ശ്രീവെലയു ചിത്രവീഥിലോ വേഡ്കഗരാക
സേവനുകനി സുരുലുവിരുലചേ പ്രേമനുപൂജിഞ്ചഗ
ഭാവിഞ്ചി ത്യാഗരാജുപാഡഗ വൈഭോഗരംഗ

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

ത്യാഗരാജസ്വാമികളുടെ ശ്രീരംഗപഞ്ചരത്നത്തിലെ കൃതികളിലൊന്നാണിത്.

അർത്ഥം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രാജുവെഡല&oldid=3294900" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്