രണ്ടുതറ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പോയനാട് എന്നുകൂടി പേരുള്ള രണ്ടുതറ, ഇന്നത്തെ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ താലൂക്കിന്റെ ചിലഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് പോയനാട് എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഈ നാട്ടുരാജ്യം. ധർമ്മടം,കടമ്പൂർ മുഴപ്പിലങ്ങാട്,എടക്കാട്‌,ചെമ്പിലോട്,അഞ്ചരക്കണ്ടി, മാവിലായി തലശ്ശേരിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മുതലായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.ഇത് ആദ്യംകോലത്തുനാടിന്റെഭാഗമായിരുന്നു.കോലത്തുനാട് സ്വതന്ത്ര 10 നാട്ടു രാജ്യങ്ങൾ ആയി ഉയർന്നു. അതായത് രണ്ടത്തറ അല്ലെങ്കിൽ പോയനാട് (ധർമ്മടം), ചിറക്കൽ, കോട്ടയം(തലശ്ശേരി), കടത്തനാട് (വടകര),നീലേശ്വരം, ഇരുവഴിനാട് (പാനൂർ, )കുറുമ്പ്രനാട് തുടങ്ങിയ 10 നാട്ടു രാജ്യങ്ങളുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായിരുന്നു മലബാർ..1767-ൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച അഞ്ചരക്കണ്ടി കറുവപ്പട്ട എസ്റ്റേറ്റ് ഈ നാട്ടു രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊയനാട് (രണ്ടുതറ) ആദ്യം ഭരിച്ചത് 4 തറവാടുകളുടെയും "5 തറമാരുടെയും തലവൻമാരായ രണ്ടു തറ അച്ഛന്മാരാണ് . കോലത്തിരി ആധിപത്യത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നീലേശ്വരം രാജവംശം കോലത്തുനാടിന്റെയും ആദ്യകാല കോഴിക്കോട്ടെ സാമൂതിരിയുടെയും ബന്ധുക്കളായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാവ് അവസാനമായി പുറപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ധർമ്മടം എന്ന വിശ്വാസത്തെത്തുടർന്ന് ധർമ്മടം പ്രദേശത്തെ പൊയനാട് എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. അവൻ മക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും മക്കയിലേക്ക് കപ്പൽ കയറുകയും ചെയ്തു. ഇത് ആദ്യം കോലത്തുനാടിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപ്യത്തിന്റെ ഫലമായി എസ്റ്റേറ്റ് അടങ്ങുന്ന വലിയ ഭൂപ്രദേശം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആകുകയായിരുന്നു.

.രണ്ടുതറ അച്ചന്മാർ പിൽക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റിന്ത്യാകമ്പനിയുടെ പ്രത്യേക സംരക്ഷണയിലാകുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ അവസാനത്തെ ചേരമാൻ പെരുമാൾ രാജാവ് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് ധർമ്മടം എന്ന വിശ്വാസത്തെ തുടർന്നാണ് ധർമ്മടം പ്രദേശത്തെ പോയനാട് എന്നും വിളിക്കുന്നത്.

അവലംബം:വില്ല്യം ലോഗന്റെ മലബാർ മാന്വൽ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=രണ്ടുതറ&oldid=3764725" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്