മൊറട്ടോറിയം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റോ മാറിയതിന് ശേഷം ഒരു വാറന്റ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെയോ നിയമത്തിന്റെയോ താൽക്കാലിക സസ്പെൻഷനാണ് മൊറട്ടോറിയം. ഒരു മൊറട്ടോറിയം ഒരു സർക്കാരോ ബിസിനസ്സോ ചുമത്താം. താൽക്കാലിക സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് മറുപടിയായാണ് മൊറട്ടോറിയങ്ങൾ പലപ്പോഴും നടപ്പാക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബജറ്റ് കവിഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ്സിന് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ പുതിയ നിയമനത്തിന് മൊറട്ടോറിയം നൽകാം. നിയമനടപടികളിൽ, കടം പിരിവ് പ്രക്രിയ പോലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്താം. അനുബന്ധ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മൊറട്ടോറിയം എടുത്തുകളയും. മൊറട്ടോറിയം, എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും, മിക്കപ്പോഴും സാധാരണ ദിനചര്യകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയോടുള്ള പ്രതികരണമാണ്. ഭൂകമ്പത്തിനോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനോ തൊട്ടുപിന്നാലെ, ചില സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിയന്തര മൊറട്ടോറിയം ഒരു സർക്കാർ അനുവദിച്ചേക്കാം. സാധാരണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എടുത്തുകളയും.

മൊറട്ടോറിയം പതിവുപോലെ ബിസിനസ്സ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തലാക്കലാണ്. മിക്കപ്പോഴും, താൽക്കാലിക സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ലഘൂകരിക്കാനോ അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനോ സമയം നൽകാനാണ് മൊറട്ടോറിയങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പാപ്പരത്വ നിയമത്തിൽ, മൊറട്ടോറിയം കടം ശേഖരണത്തിൽ നിയമപരമായി നിർബന്ധിതമായ ഒരു ഇടവേളയാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മൊറട്ടോറിയം&oldid=3145932" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്